Dallmayr
Logo Menschen für MenschenLogo BioLogo FairtradeLogo Rainforest AllianceLogo Dallmayr Via VerdeLogo Jane Goodall

Myslieť dopredu.

Káva je prírodný produkt a cesta z kávových fariem do Domu lahôdok je dlhá. Aby bol hodnotový reťazec udržateľný, každý deň pracujeme na ochrane prírodných zdrojov a znižovaní našej ekologickej stopy. Dôležitý je pre nás holistický, proaktívny prístup, ktorý v rovnakej miere zahŕňa hospodársky, ekologický a sociálny rozmer. Týmto spôsobom „strom udržateľnosti“ rastie kúsok po kúsku so všetkými našimi projektami, koncepciami a nápadmi.

Čo robí Dallmayr?
Žije hodnotami. Koná udržateľne.

Čoraz viac ľudí sa pozerá za hranice šálky a pýta sa: Odkiaľ pochádza moja káva alebo čaj? Ako sa pestuje? Aké sú životné podmienky miestnych farmárov a ich rodín? A čo môžem urobiť ja sám, aby som šetril zdroje? Zážitok a čisté svedomie idú čoraz viac ruka v ruke. Je to dobrý vývoj, ktorý podporujeme, pretože ak chceme dlhodobo produkovať vysokokvalitnú kávu, musíme byť ohľaduplní k prírode a miestnym ľuďom. Len tak môžeme dlhodobo zabezpečiť živobytie v pestovateľských krajinách a vybudovať úzke obchodné vzťahy založené na dôvere.

Ako rodinný podnik berieme pracovné a životné podmienky pestovateľov kávy a ich rodín veľmi vážne. Krajiny, v ktorých sa pestuje káva, sú často rozvojové krajiny s nízkou hospodárskou výkonnosťou, nízkym vzdelaním a vysokým rastom populácie.
Preto sa už desaťročia pri nákupe zelenej kávy zameriavame na kvalitu, ktorá umožňuje poľnohospodárom dosahovať primerane vyššie príjmy. Väčšina kávy pochádza od drobných pestovateľov, ktorí stále obhospodarujú svoje polia prirodzeným spôsobom. Okrem toho získavame čoraz viac zelenej kávy z udržateľného pestovania a spolupracujeme so všetkými príslušnými certifikačnými organizáciami.

Cielenou projektovou prácou ideme ešte o krok ďalej a zlepšujeme životné podmienky ľudí v krajinách, kde sa pestuje káva, ako je Etiópia a Tanzánia. V Etiópii od roku 2008 podporujeme etiópsku humanitárnu organizáciu „Ľudia pre ľudí“ (Menschen für Menschen). Spoločne sme už vysadili viac ako 52 miliónov stromov a postavili školu pre viac ako tisíc detí. Teraz sa, v úzkej spolupráci s nadáciou a s podporou bavorskej krajinskej vlády, postupne buduje nový kávový región vrátane družstva pestovateľov. Týmto spôsobom vytvárame základný predpoklad pre komplexnú rozvojovú pomoc a udržateľné zlepšenie životných podmienok. V Tanzánii podporujeme cennú prácu britskej aktivistky za zvieratá a životné prostredie Jane Goodallovej.

„Sme veľmi hrdí na to, že sme v roku 2021 za naše angažovanie sa v Etiópii získali Nemeckú cenu za projekty udržateľnosti“

Dr. Johannes Dengler,
Člen výkonnej rady spoločnosti Alois Dallmayr Kaffee oHG

Myslíme dopredu. Trvalo udržateľná činnosť je súčasťou našej firemnej DNA. Niektoré míľniky už boli dosiahnuté a ďalšie projekty sú v štádiu plánovania, napríklad prechod na ekologické obaly. Organizácia Spojených národov (OSN) vo svojej Agende 2030 stanovila katalóg 17 základných cieľov udržateľného rozvoja, ktoré slúžia ako kompas a majú sa realizovať na vnútroštátnej úrovni. Týmito sa riadime v našom úsilí o udržateľnosť Ciele udržateľného rozvoja (SDG).

Pestovanie kávy: dve ruky sadiace sadenicu

Pôžitok v znamení trvalej udržateľnosti –
tieto kávy a čaje Dallmayr sú certifikované

Certifikované kávy alebo čaje sú zreteľne označené pečaťami. Zaručujú, že plantáže sú spravované udržateľným spôsobom a že farmári dostávajú spravodlivé ceny.

Prirodzene výnimočná –
kvalita z malých, kvalitných fariem.

Certifikovaná káva z udržateľného pestovania je často zreteľne označená pečaťami. To však neznamená, že len tieto kávy sú pestované udržateľným spôsobom a spravodlivo obchodované. Takéto zrná môžu pochádzať aj z fariem, ktoré pracujú ekonomicky, ekologicky a sociálne udržateľným spôsobom, ale nie sú certifikované. Pretože: certifikácie sú drahé. Mnohí pestovatelia kávy, ktorí prevádzkujú svoje farmy ekologickým spôsobom, nemajú prístup k týmto oceneniam. Je to častý prípad práve v Etiópii. Kávovníky tu rastú prevažne v malých zmiešaných poľnohospodárskych systémoch, ktoré sa pestujú tradičným spôsobom a takmer bez použitia hnojív a pesticídov.

Pestovateľ kávy kontroluje kvalitu kávových čerešní

Na takýchto farmách sa darí aj iným rastlinám, ako sú banánovníky alebo kokosové palmy, tzv. tieňové rastliny, ktoré sú pre pestovanie kávy výhodné. Vďaka tomu je táto káva udržateľná, šetrná k životnému prostrediu a poskytuje drobným farmárom úrodu výrazne vyššej kvality. Spoločnosť Dallmayr odoberá svoju etiópsku kávu najmä z týchto fariem a zaručuje farmárom, že ju bude nakupovať naďalej, a to aj v prípade slabej úrody a vyšších cien.

Okrem toho vďaka intenzívnemu záujmu o vysokokvalitnú kávu arabika zvyšujeme výnosy v krajinách pôvodu: praná arabika, ktorá je zvyčajne oveľa drahšia, prináša pestovateľom kávy primerane vyššie príjmy.

Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja
(8) Dôstojná práca a ekonomický rast
(9) Priemysel, inovácie a infraštruktúra
(12) Udržateľná spotreba a výroba

Pôžitok z čaju a zodpovednosť

Kým sa čaj dostane z plantáži až do šálky, prejde mnohými rukami.  Okrem spokojnosti našich zákazníkov je pre nás dôležité zachovať životné prostredie a tiež spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky.

Široký záber na čajové plantážeRobotníčka zbierajúca čajové lístky na čajovej plantáži

Naše čaje pochádzajú z najlepších čajových plantáží na svete a vyrábajú sa stále rovnakým spôsobom, t. j. tradičnými metódami a hlavne ručne. Podobne ako pri káve je nákup založený na dlhodobých dôveryhodných partnerských vzťahoch. Pre základ úspešnej spolupráce s dodávateľmi máme stanovené etické princípy, ktoré posudzujeme a kontrolujeme v rámci pravidelných auditov.

Niektoré čajové plantáže ponúkajú štandardy, ktoré ďaleko presahujú požadované právne normy. K dispozícii ponúkajú škôlky a školy a zabezpečujú tiež primeranú zdravotnú starostlivosť. Zberači a robotníci v čajových továrňach dostávajú okrem odmeny často aj príspevky vo forme potravín, plynu na varenie alebo čistej pitnej vody.

„Tí, ktorí uprednostňujú bio čaje, nájdu v našom sortimente to, čo hľadajú. Napríklad viac ako dve tretiny našich čajových pyramídok sú označené bio. V závislosti od dostupnosti kvality preferujeme čaje z kontrolovaného ekologického pestovania. Okrem toho sú niektoré čaje Keo tiež súčasťou konceptu fairtrade.“

Christoph Knobloch
Nákupca čaju
Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja
(8) Dôstojná práca a ekonomický rast
(9) Priemysel, inovácie a infraštruktúra
(12) Udržateľná spotreba a výroba

Nádej rastie. Viac ako 52 miliónov krát.

Stromy a studne pre Etiópiu

Etiópske vysokohorské kávy typu arabika formujú chuť kávy Dallmayr od 60. rokov 20. storočia.
Ako prvý nemecký dovozca a stále jeden z najväčších odberateľov etiópskej vysokohorskej arabiky
cíti spoločnosť Dallmayr k tejto východoafrickej krajine osobitné puto.
S mnohými rodinami sme v úzkom kontakte už celé generácie.
Preto je našou srdcovou záležitosťou dlhodobo podporovať túto krajinu.

Pre zelenú Etiópiu
Od roku 2008 podporujeme zalesňovacie programy nadácie „Menschen für Menschen“ („Ľudia pre ľudí“) predajom čistej etiópskej kávy. Darovali sme už viac ako 52 miliónov sadeníc stromov*. Týmto spôsobom riešime jeden z hlavných problémov krajiny: hrozbu rozširovania púští. Stromy, ktoré vyrastajú zo sadeníc vysadených v škôlkach nadácie, zlepšujú kvalitu pôdy. Zalesňovanie zabraňuje erózii a tým dlhodobo zabezpečuje živobytie miestnych rodín.

Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja
(2) Bez hladu
(13) Opatrenia na ochranu klímy
(15) Život v krajine
Pestovanie kávy: dve ruky objímajú kávovú sadenicu *Stav: 07.2023 Logo „Menschen für Menschen“
Robotníčka pri zbere ukazuje červené kávové čerešne v košíku pred kávovými kríkmi

Káva a spolupráca
Spolu s organizáciou „Menschen für Menschen“ vybudujeme v Etiópii v najbližších rokoch nový kávový región so štruktúrou malých farmárov. Vďaka iniciatíve v oblasti projektu Dano zabezpečujeme, aby miestni pestovatelia kávy mali v budúcnosti väčší zisk zo svojho produktu. Projekt pomáha zvyšovať poľnohospodársku produktivitu a zároveň vytvára udržateľné perspektívy, najmä pre nezamestnaných mladých ľudí. Zvýšením produktivity dosahujú pestovatelia kávy vyššie výnosy, a tým aj vyššie príjmy.

Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja
(8) Dôstojná práca a ekonomický rast
(9) Priemysel, inovácie a infraštruktúra
(12) Udržateľná spotreba a výroba
Etiópske dievčatko pije čistú pitnú vodu zo studne

Čistá pitná voda
V Etiópii nemá približne polovica ľudí prístup k čistej pitnej vode. Predajom etiópskej kávy v rámci týždňov udržateľnosti v maloobchode financujeme výstavbu studní. Tie nielen zlepšujú zdravie Etiópčanov, ale celý ich život. Náročná a nebezpečná úloha nosenia vody zo vzdialených zdrojov, ktorá je tradične ženskou prácou, už nie je potrebná. Vďaka tomu majú najmä dievčatá čas chodiť do školy.

Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja
(6) Čistá voda a hygienické zariadenia

Kvalitné vzdelanie a rovnosť

V Etiópii šesť z desiatich detí nemôže navštevovať školu adekvátne svojmu veku. 43 percent mužov a 59 percent žien je negramotných. Vzdelanie je však v boji proti chudobe kľúčové. Vytvára vyhliadky do budúcnosti.

Šanca pre tisíc detí
V septembri 2018 sme rozšírili naše partnerstvo s nadáciou „Menschen für Menschen“ (Ľudia pre ľudí) a začali sme ďalší projekt pomoci: výstavbu školy Dallmayr pre viac ako tisíc detí vo veku 7 až 16 rokov. Výstavbou a kompletným vybavením – od nábytku cez školské pomôcky až po knihy – sprevádzame deti na ich ceste k lepšej budúcnosti.

V lete 2020 bola dokončená výstavba troch nových školských blokov, administratívnej budovy s čitárňou a dvoch budov so sociálnym zariadením.

Získajte viac informácií o jednotlivých krokoch výstavby: Zistite viac!

Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja
(4) Kvalitné vzdelanie
Etiópske deti sa učia v školeMapa Etiópie s oblasťou projektu Dano

Ukážka zodpovednosti

Pôžitok z kávy a ochrana klímy

Aby sme znížili stopu CO₂ v šálke kávy Dallmayr, pozrime sa hlbšie: Čo už robíme? A čo môžeme ešte zlepšiť?

Cesta z kávovníka do šálky kávy je dlhá a každý krok v hodnotovom reťazci vytvára emisie. Zásadnou otázkou je, odkiaľ pochádza väčšina plynov ovplyvňujúcich klímu? Prekvapivo, v samotnej krajine pôvodu, počas pestovania a spracovania. Dokonca aj lodná preprava veľkého množstva kávy má menši vplyv. Na druhej strane, v domácnosti je veľký rozdiel, či si kávu pripravíte v plnoautomatickom kávovare alebo v kanvici na french press.

CO₂ stopa skupiny Dallmayr Coffee Group
Pre našich päť pražiarní, správu kávovej skupiny a pre gastronomické služby Dallmayr sme v roku 2020 vypracovali prehľad podnikovej uhlíkovej stopy. V spolupráci so spoločnosťou ClimatePartner sme zaznamenali emisie CO₂ podľa normy GHGP (Greenhouse Gas Protocol Standard) a určili sme našu firemnú uhlíkovú stopu (CCF – Corporate Carbon Footprint): počnúc surovinami, ako je zelená káva a čaj, cez vykurovanie a spotrebu energie, až po cestovanie našich zamestnancov a služobné cesty a kancelárske materiály. V tomto výpočte je zahrnutý aj obalový materiál a logistika.

Aby sme z dlhodobého hľadiska znížili našu uhlíkovú stopu, vyhýbame sa a znižujeme emisie CO₂ všade, kde je to možné. Pri výrobe sa napríklad používajú vysokoúčinné pražiace zariadenia. Revidujeme koncepciu osvetlenia a optimalizujeme nastavenie strojov. Vo všetkých nemeckých prevádzkach, ktoré majú čo dočinenia s kávou, ako aj v lahôdkach v Mníchove a vo všetkých nemeckých pobočkách Vending & Office používame zelenú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. V dvoch pobočkách našich dcérskych spoločností v Braunschweigu a Brémach sa elektrická energia vyrába aj prostredníctvom fotovoltaických systémov.

Sadenice kávy na kávovej plantáži

Dlhodobo sledujeme pokrok a úspešnosť našich opatrení, pravidelne aktualizujeme náš CCF a vo všetkých oblastiach pracujeme na ďalších riešeniach na úsporu emisií, ako sú napríklad recyklovateľné alternatívy našich obalov.

Záväzok k zmene klímy v oblasti pôvodu kávy
Keďže emisie CO₂ v krajinách pôvodu môžeme ovplyvniť len v obmedzenej miere, vraciame miestnym ľuďom niečo späť iným spôsobom: od roku 2008 vysádzame v Etiópii sadenice stromov spolu s nadáciou „Menschen für Menschen“. Sadenice pri raste viažu oxid uhličitý a tým cenným spôsobom prispievajú k ochrane klímy. Okrem toho stromy pôsobia proti erózii pôdy a zabraňujú rozširovaniu púšte. Doteraz sme spolu s nadáciou vysadili viac ako 52 miliónov sadeníc stromov, čo je približne plocha 4 200 futbalových ihrísk.

Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja (13) Opatrenia na ochranu klímy

Ekologické riešenia pre kávu so sebou

Podporujeme opakovane použiteľné riešenia pre vedomý pôžitok z kávy na cestách. Ak je potrebné jednorazové riešenie, robíme to čo najšetrnejšie k životnému prostrediu.

Poháre, ktoré „sa obnovujú“
Káva so sebou má veľký potenciál šetriť zdroje a zabrániť plytvaniu. Dobrým príkladom alternatívneho jednorazového riešenia sú naše nové poháre pre gastronomický priemysel: Vyrábajú sa klimaticky neutrálnym spôsobom a sú vyrobené zo 100 % obnoviteľných surovín rastlinného pôvodu. To isté platí aj o vhodných vekách, ktoré k nim ponúkame.

Všetky nevyhnutné emisie CO₂, ktoré vznikajú pri výrobe, identifikujeme a kompenzujeme prostredníctvom špecifického projektu ochrany klímy v spolupráci s ClimatePartner. Projekt a jeho aktuálny stav je možné transparentne sledovať prostredníctvom Tracking ID (číslo na sledovanie) na webovej stránke ClimatePartner.

Klimaticky neutrálne vyrábaný pohár na kávu so sebou od spoločnosti Dallmayr zo 100 % obnoviteľných surovín na rastlinnej báze
 • Kartón z lesov s
  certifikátom PEFC
 • Vnútorná plastová vrstva z
  bioplastov z cukrovej trstiny
 • Stabilita a pocit
  pri konzumácii ako pri
  bežnom pohári
 • Bez fosílneho
  plastu na báze ropy
 • Určenie všetkých emisií
  CO₂ a kompenzácia
  prostredníctvom projektu na ochranu klímy
 • Transparentné sledovanie
  projektu na ochranu klímy pomocou
  sledovacieho ID od spoločnosti ClimatePartner Klimaticky neutrálny pohár

Ďalšie nápady výrobkov na opakované použitie
Aj v našich automatoch na kávu v oblasti Vending & Office používame stále viac ekologické jednorazové poháre zo 100 % obnoviteľných surovín. Okrem toho vyvíjame spolu so zákazníkmi inovatívne vratné systémy, ako napríklad pre univerzitu Bayreuth. Tam sa používajú špeciálne vratné automaty na znovupoužiteľné poháre, v ktorých môžu študenti pomocou čiarového kódu automaticky získať zálohu. To, čo sa pred rokmi začalo ponukou udržateľnej kávy v areáli univerzity, má teraz ukážkový charakter.

Nezávisle od tohto pilotného projektu funguje veľa automatov Dallmayr už bez zásobníka pohárov (stolové zariadenia), t. j. človek si donesie svoju vlastnú šálku alebo iný pohár na opakované použitie, ako napr. Dallmayr Joycup. Automaty so zásobníkom pohárov sú spravidla vybavené tlačidlom na zastavenie pohára alebo riadené svetelnou závorou tak, aby tu fungovali aj vratné riešenia.

Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja
(12) Udržateľná spotreba a výroba

Od ľudí pre ľudí

spoločenská angažovanosť v regióne

Pôsobíme na celom svete – a pritom máme silné korene v regiónoch. Ako v stredne veľkej rodinnej spoločnosti patrí spoločenská angažovanosť v domovskom regióne k našej podnikovej kultúre. Prostredníctvom darov pre sociálne zariadenia vraciame verejnosti niečo z nášho úspechu späť – či už tisícky balení kávy pre Münchner Tafel, nový automat na kávu do integračnej kaviarne alebo trojkolky pre detský domov.

„Nedokážeme dostatočne poďakovať za neúnavnú angažovanosť zamestnancov a zamestnankýň a veľmi nás teší, že sme hrdinom na klinikách vo viac ako 133 000 šálkach kávy darovali príjemnú prestávku počas ťažkých dní na oddelení.“

Julia Dengler Člen výkonnej rady spoločnosti Alois Dallmayr Kaffee oHG

133 000 šálok kávy pre mníchovské kliniky
V časoch koronavírusu sme pod mottom „podpora miestnych hrdinov“ spustili dobročinnú akciu pre mníchovské kliniky. Približne 7 000 ošetrovateľom, lekárom a ďalším zamestnancom sme darovali viac ako 2 000 balení kávy.

Spoločnosť Dallmayr daruje kávu mníchovským klinikám

Spoločnosť Dallmayr ako férový zamestnávateľ

Každý jeden prispieva neuveriteľne veľa a my to dokážeme oceniť.

Vášeň pre pôžitok – naša podniková kultúra
Spoločnosť Dallmayr je viac ako káva, Dallmayr je prísľub. Tento názov už viac ako 300 rokov predstavuje prvotriednu kvalitu výrobkov. Naši zamestnanci vkladajú každý deň svoje vedomosti, dlhoročné skúsenosti a predovšetkým vášeň do každej šálky kávy. V skratke: Milujeme kávu a všetko, čo z nej dokáže človek vyrobiť. Naše povolanie je vďaka tejto vášni skutočným umeleckým remeslom. Pobáda nás, aby sme sa vždy vydávali novými cestami a vyvíjali udržateľné a jedinečné riešenia pre pôžitok.

S potešením môžeme povedať, že naši zamestnanci sú hrdí na to, že pracujú v spoločnosti Dallmayr. Ich poďakovaním je to, že sú nám verní počas mnohých rokov alebo dokonca desaťročí. My im sa im chceme poďakovať pozitívnou pracovnou atmosférou, spravodlivou odmenou, vyváženým pracovným a osobným životom, doplňujúcimi zamestnaneckými výhodami a rozmanitými možnosťami rozvoja.

Každý zamestnanec dostane odmenu podľa výkonu, ktorá je vyššia ako zákonom stanovené a tarifné sumy.

Skupinová fotografia zamestnancov spoločnosti Dallmayr pred Domom lahôdok

rovnosť šancí a rozmanitosť
Sme rodinná spoločnosť s lokálnymi koreňmi v Mníchove a zároveň pôsobíme všade na svete. Približne 4 200 zamestnancov v 18 krajinách na celom svete sa pomocou svojich rozmanitých a individuálnych schopností stará o to, aby bola spoločnosť Dallmayr úspešná. Pre nás je samozrejmé myslieť a konať vo svete tolerantne a otvorene. Ponúkame rovnaké šance pre všetkých a nestrpíme žiadnu diskrimináciu na základe etnickej alebo národnej príslušnosti, pohlavia, náboženstva, svetonázoru, veku, postihnutia, sexuálnej orientácie, farby pokožky, politického názoru alebo spoločenského pôvodu. Žijeme rozmanitosťou a aktívne sa zasadzujeme za inklúziu. Napríklad v našom závode v Brémach ponúkame stabilné pracovné miesto 15 ľuďom s mentálnym postihnutím. Okrem toho neustále pracujeme na tom, aby sme zvýšili podiel žien na všetkých úrovniach spoločnosti, a to najmä vo vedúcich pozíciách.

Povolanie a rodina
Ako rodinná spoločnosť máme mimoriadne pochopenie pre to, aký význam má rodina. Zdravá rovnováha medzi pracovným a osobným životom je pre nás dôležitá. Vďaka nej sme dlhodobo zdraví, motivovaní, a tým aj výkonní. Pomocou flexibilnej pracovnej doby a modelov zamestnania na čiastočný úväzok vytvárame rovnaké ideálne rámcové podmienky pre ženy aj mužov, ktoré prinášajú harmóniu medzi prácu a rodinu.

Pocit pohody a zdravie
Nielen svojim zákazníkom ale aj svojim zamestnancom prinášame každý deň množstvo momentov pôžitku. Ponuka siaha od vyvážených jedál vo vlastnej jedálni v sídle v Mníchove až po plne vybavené kávové a čajové kuchynky na krátke prestávky počas dňa. Okrem toho kladieme dôraz na štandardy týkajúce sa zdravia a bezpečnosti všetkých našich zamestnancov. Mimo vzdelávania zamestnancov, ktorí dokážu poskytnúť prvú pomoc, a rôznych školení v oblasti ochrany a bezpečnosti pri práci sa závodný lekár stará o podporu a zachovávanie zdravia zamestnancov.

Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja
(8) Dôstojná práca a ekonomický rast
informácie o súboroch cookie