Dallmayr
Muž si prohlíží kávový stromek

Udržitelnost Dallmayr

Via Verde – naše zelená cesta

„Káva a čaj jsou naší vášní. Již po generace přinášíme jakožto rodinná firma veškeré zkušenosti a smysl pro detail do každého šálku. S respektem a odpoědností vůči lidem i přírodě společně vytváříme něco výjimečného.“

Dr. Johannes Dengler, společník ve funkci jednatele firmy Alois Dallmayr Kaffee oHG

Káva je přírodní produkt, který urazí dlouhou cestu a projde mnoha mezistupni zpracování, než se z něj stane nápoj v šálku. Každý den pracujeme na tom, abychom dodavatelský řetězec řídili ještě udržitelněji, šetřili přírodní zdroje a snižovali uhlíkovou stopu. Jako rodinný podnik vnímáme udržitelnost jako nedílnou součástí firemní filozofie a jako téma, o němž budeme i v budoucnu intenzivně diskutovat. Naše strategie udržitelnosti se řídí Cíli udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) Organizace spojených národů, jejíž Agenda 2030 sleduje 17 hlavních cílů.

Udržitelným způsobem dokážeme víc

Kromě toho jsou pro nás obzvláště důležité i projekty v Etiopii: Vnímáme odpovědnost vůči životnímu prostředí i lidem. Na úplném počátku dění, zejména v Etiopii, i zde, kde se kává dostává ke koncovému spotřebiteli, jsme již dosáhli řady milníků.

Díky tomu, co děláme dnes, dosáhneme v budoucnu ještě větších cílů. Udržitelnost není něco, co nastane přes noc. My tento přístup chápeme jako „cestu“ – naši Via Verde, kterou se každý den ubíráme, abychom se krok za krokem zlepšovali.

Zaměřujeme se na následující čtyři Cíle udržitelného rozvoje:

 • Piktogram SDG 8
 • Piktogram SDG 12
 • Piktogram SDG 13
 • Piktogram SDG 15
 • V krajině původu
 • Pěstování
 • Zpracování
 • Doprava

Klíčová témata týkající se udržitelného pěstování kávy a čaje

Ekologie:

 • odpovědné využívání přírodních zdrojů, jako je půda
 • zachování biodiverzity
 • rozšiřování sortimentu kávy a čaje v bio kvalitě

Sociální oblast:

 • podpora při řešení sociálních problémů, jako je přístup ke vzdělání a pitné vodě
 • dodržování pracovních a sociálních standardů a lidských práv

Ekonomika:

 • další budování bezpečných vztahů s důvěryhodnými partnery
 • efektivnější řízení práce a přístup na trh
 • férová cena za lepší kvalitu: vyšší příjem zemědělců
 • U koncového
  spotřebitele
 • Zpracování
  a balení
 • Export
 • Konzumace
  a likvidace odpadu

Klíčová témata týkající se udržitelných postupů a odpovědného přístupu v oblastech konečné spotřeby

Ekologie:

 • kráčet krok za krokem k nižší uhlíkové stopě
 • ochrana zdrojů prostřednictvím recyklovatelných obalů a opětovně použitelných kelímků
 • zamezit plýtvání zavedením konceptu opětovného použití (v oblasti automatů)

Sociální a ekonomická oblast:

 • spravedliví zaměstnavatelé, kteří dbají na inkluzi
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • školení a další vzdělávání zaměstnanců
 • zapojení místních obyvatel
cookie-information