Dallmayr
Menschen für Menschen LogoBio LogoFairtrade LogoRainforest Alliance LogoDallmayr Via Verde LogoJane Goodall Logo

Myslet dopředu.

Káva je přírodní produkt – z farmy do obchodu Delikatessenhaus je to dlouhá cesta. Aby byl hodnotový řetězec udržitelný, pracujeme každý den na ochraně přírodních zdrojů a snižování naší ekologické stopy. Přitom je pro nás důležitý celostní, proaktivní přístup, který stejnou měrou zahrnuje ekonomický, ekologický a sociální rozměr. Tímto způsobem „strom udržitelnosti“ se všemi našimi projekty, koncepty a nápady neustále roste.

Jak společnost Dallmayr funguje?
Žije dle nastavených hodnot. Jedná udržitelně.

Stále více lidí chce vědět víc a ptá se: Odkud káva a čaj pochází? Jak se pěstuje? Jaké jsou životní podmínky místních farmářů a jejich rodin? Co mohu já sám udělat, abych šetřil zdroje? Požitek a uvědomění jsou stále provázanější. Je to vývoj tím správným směrem, který podporujeme – neboť abychom mohli trvale produkovat kávu vysoké kvality, musíme být ohleduplní k přírodě a místním lidem. Jen tak můžeme v pěstitelských oblastech dlouhodobě zajistit základ pro život a navázat užší obchodní vztahy založené na důvěře.

Jakožto rodinná společnost bereme pracovní a životní podmínky pěstitelů kávy a jejich rodin velmi vážně. Země pěstující kávu jsou často rozvojové země s nízkou ekonomickou výkonností, špatnými vzdělávacími příležitostmi a vysokým populačním růstem.
Proto při nákupu zelené kávy již desítky let spoléháme na kvalitu, díky níž jsou farmáři schopni dosahovat adekvátních vyšších tržeb. Káva většinou pochází od drobných producentů, kteří pole stále obdělávají přirozeným způsobem. Kromě toho nakupujeme stále více zelené kávy z udržitelného zemědělství a spolupracujeme se všemi relevantními certifikačními společnostmi.

S cílenou projektovou prací jdeme ještě o krok dále a zlepšujeme životní podmínky lidí v zemích, v nichž se káva pěstuje, jako je Etiopie a Tanzanie. V Etiopii od roku 2008 podporujeme nadaci „Menschen für Menschen“, která v této zemi pomáhá. Společně jsme již vysadili přes 52 milionů stromů a postavili školu pro více než tisíc dětí. V současné době vzniká v úzké spolupráci s nadací a s podporou bavorské zemské vlády krok za krokem nový region, kde se káva pěstuje, i družstvo pěstitelů kávy. Tím vytváříme základní předpoklady celostní rozvojové pomoci a udržitelného zlepšování životních podmínek. V Tanzanii podporujeme užitečnou práci britské zvířecí a ekologické aktivistky Jane Goodallové.

„Jsme velmi hrdí na to, že jsme v roce 2021 za naše působení v Etiopii obdrželi německé ocenění Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte.“

Dr. Johannes Dengler,
Člen vedení Alois Dallmayr Kaffee oHG

Myslíme dopředu. Udržitelné jednání je součástí naší podnikatelské DNA. Některých milníků jsme již dosáhli a další projekty plánujeme – například přechod na ekologické balení. V plánu Agenda 2030 přijala organizace OSN strategii se 17 klíčovými cíli udržitelného rozvoje, která má sloužit jako určující ukazatel. Cíle mají být implementovány na národní úrovni. Těmi se v našem udržitelném úsilí řídíme. Cíle udržitelného rozvoje.

Pěstování kávy: sázení sazeničky kávy

Požitek ve znamení udržitelnosti –
tyto kávy a čaje Dallmayr prošly systémem certifikace

Certifikovaná káva a čaj jsou zřetelně označené. Toto ozančení zaručuje, že plantáže jsou obhospodařovány udržitelným způsobem a že zemědělci dostávají férové ceny.

Přirozeně výjimečná –
kvalita z malých farem znamenité úrovně

Certifikovaná káva z udržitelného zemědělství je často jako taková zřetelně označována. To však neznamená, že pouze tyto kávy jsou pěstované udržitelným způsobem a prodávané v souladu s Fair Trade. Taková zrna mohou pocházet i z farem, které fungují ekonomicky, environmentálně a sociálně udržitelně, ale nemají žádnou certifikaci. Získat certifikaci totiž není levné. Mnoho pěstitelů kávy, kteří provozují farmu ekologickým způsobem, nezískají k takové certifikaci přístup. Často je tomu tak zejména v Etiopii. Kávovníky zde většinou rostou v malých zemědělských smíšených kulturách, které se tradičně pěstují téměř bez použití hnojiv a pesticidů.

Pěstitel kontroluje kvalitu kávových třešní

Na takových farmách se daří i dalším rostlinám, jako jsou banány nebo kokosové palmy, takzvané stínící stromy, které při pěstování kávy pomáhají. Z tohoto důvodu je tedy i tato káva udržitelná, šetrná k životnímu prostředí a dává malým farmářům sklizeň výrazně vyšší kvality. Společnost Dallmayr etiopskou kávu odebírá zejména z těchto farem a pěstitelům garantuje odběr i při horších výnosech a vyšších cenách.

Navíc díky intenzivnímu zájmu o kvalitní arabiku zvyšujeme výdělky v zemi původu: zpravidla mnohem dražší praná káva arabika přináší pěstitelům mnohem vyšší příjmy.

Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje:
(8) Důstojná práce a hospodářský růst
(9) Průmysl, inovace a infrastruktura
(12) Udržitelná spotřeba a výroba

Požitek z čaje i zodpovědnost

Z plantáže až k šálku prochází také čaj nespočtem rukou. Kromě spokojenosti zákazníků je pro nás důležité zachovat životní prostředí a spravedlivé a bezpečné pracovní podmínky.

Širší pohled na oblasti, kde se čaj pěstujeŽena při sklizni sbírá čajové lístky na plantáži

Naše čaje pocházejí z nejlepších čajových plantáží na světě a vyrábí se stále stejně – tradičním způsobem a převážně ručně. Nákup je podobně jako u kávy založen na dlouhodobém, důvěryhodném partnerství. Základem úspěšné spolupráce s dodavateli jsou etické zásady, které jsme stanovili a které v rámci pravidelných auditů posuzujeme a kontrolujeme.

Některé čajové plantáže nabízejí standardy, které výrazně převyšují požadovaný právní rámec. Budují se u nich mateřské školky a školy a k dispozici je adekvátní lékařská péče. Sběrači a zaměstnanci továren na čaj dostávají kromě mzdy často i příspěvky ve formě potravin, plynu na vaření nebo čisté pitné vody.

„Pokud preferujete bio čaje, v našem sortimentu si určitě vyberete. Více než dvě třetiny našich čajových pyramidek nesou označení bio. Upřednostňujeme čaje z kontrolovaného ekologického zemědělství a vždy se snažíme o tu nejlepší kvalitu. Některé čaje Keo se navíc prodávají dle zásad Fair Trade obchodu.“

Christoph Knobloch
Nákupčí čaje
Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje:
(8) Důstojná práce a hospodářský růst
(9) Průmysl, inovace a infrastruktura
(12) Udržitelná spotřeba a výroba

Naděje roste –v podobě více než 52 miliónů mladých stromků.

Stromy a studny pro Etiopii

Arabika z vysokých nadmořských oblastí Etiopie utváří chuť kávy Dallmayr
již od 60. let 20. století. Jako první německý dovozce a dodnes jeden z největších odběratelů
arabiky z etiopské vysočiny se společnost Dallmayr cítí se zemí ve východní Africe ozblášť
provázána. S mnohými rodinami udržujeme již po generace úzký kontakt.
Udržitelně posilovat tuto zemi je pro nás proto srdeční záležitostí.

Za zelenou Etiopii
Prodejem etiopských jednodruhových káv podporujeme od roku 2008 programy zalesňování nadace „Menschen für Menschen“. Darovali jsme již více než 52 milionů stromků.* Tímto způsobem bojujeme s jedním z hlavních problémů země, s hrozbou zanášení krajiny pískem. Stromy, které vyrostou ze sazenic vysazených ve školkách nadace, zlepší kvalitu půdy. Zalesňování brání erozi, a udržitelným způsobem tak zajišťuje obživu místních rodin.

Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje:
(2) Žádný hlad
(13) Opatření k ochraně klimatu
(15) Život na zemi
Pěstování: zasazování sazeničky kávy *Stav k 07.2023 Logo Menschen für Menschen
Pomocnice při sklizni ukazuje červené kávové třešně v koši před kávovými keři

Káva a spolupráce
Společně s nadací Menschen für Menschen vybudujeme v nadcházejících letech v Etiopii nový kávový region, kde bude fungovat množství malých farmářů. V rámci iniciativy projektové oblasti Dano se postaráme, aby místní pěstitelé kávy v budoucnu měli ze své produkce větší užitek. Projekt pomáhá zvyšovat produktivitu zemědělství a zároveň vytváří udržitelnou perspektivu, zejména pro nezaměstnané mladé lidi. Zvýšením produktivity dosáhnou pěstitelé kávy vyššího výnosu, a tím i vyššího příjmu.

Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje:
(8) Důstojná práce a hospodářský růst
(9) Průmysl, inovace a infrastruktura
(12) Udržitelná spotřeba a výroba
Etiopská dívka pije čistou pitnou vodu ze studny

Čistá pitná voda
Přibližně polovina lidí v Etiopii nemá přístup k čisté pitné vodě. Prodejem etiopské kávy v rámci týdnů udržitelnosti v maloobchodě financujeme stavbu studní. Zlepšujeme tak nejen zdraví Etiopanů, ale i jejich život jako celek. Nošení vody je často tradiční ženská záležitost – díky studnám již není nutné nosit vodu ze vzdálených zdrojů, což je často namáhavé i nebezpečné. Především dívky díky tomu mají čas chodit do školy.

Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje:
(6) Čistá voda a sociální zařízení

Kvalitní vzdělání a rovnost

Šest z deseti dětí v Etiopii nemůže navštěvovat školu adekvátní jejich věku. 43 procent mužů a 59 procent žen je negramotných. Vzdělání je však v boji proti chudobě klíčové. Vytváří perspektivu do budoucna.

Šance pro tisíc dětí
V září 2018 jsme rozšířili partnerství s nadací „Menschen für Menschen“ a spustili další projekt, který pomáhá: výstavbu školy Dallmayr pro více než tisíc dětí ve věku 7 až 16 let. Konstrukcí a kompletním vybavením - od nábytku přes školní materiály až po knihy - doprovázíme děti na cestě za lepší budoucností.

V létě 2020 byla dokončena výstavba tří nových bloků tříd, administrativní budovy s čítárnou a dvou budov se sociálním zázemím.

Zjistěte více a informujte se o jednotlivých stavebních krocích: Zjistěte více!

Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje:
(4) Kvalitní vzdělávání
Etiopské děti se učí ve školeMapa Etiopie s projektovou oblastí Dano

Prokázat zodpovědnost

Požitek z kávy i ochrana klimatu

Abychom snížili uhlíkovou stopu šálku kávy Dallmayr, podívejme se na tuto problematiku podrobněji: Jaké kroky už podnikáme? A co můžeme ještě zlepšit?

Cesta od rostlinky kávovníku k šálku kávy je dlouhá a každý krok v při výrobě vytváří emise. Zásadní otázkou je, kde vzniká většina plynů, které klima ovlivňují. Je zarážející, že je to v samotné zemi původu, při pěstování a zpracování. Ani lodní přeprava velkého množství kávy nehraje tak velkou roli. Na druhou stranu je obrovský rozdíl, zda si doma kávu připravujete v automatickém kávovaru nebo ve french pressu.

Uhlíková stopa skupiny Dallmayr
Pro našich pět pražíren, skupinu, která se zabývá kávou, a gastronomické služby Dallmayr jsme v roce 2020 vypracovali přehled ohledně klimatu. Za tímto účelem jsme se společností ClimatePartner v souladu s protokolem o skleníkových plynech (Greenhouse Gas Protocol Standard, GHGP) vypracovali bilanci emisí CO₂ a stanovili korporátní uhlíkovou stopu (CCF): počínaje surovinami, jako je zelená káva a čaj, přes ohřev a spotřebu energie , cesty zaměstnanců do práce a služební cesty až po kancelářské potřeby. Do této bilance jsme zahrnuli i obalový materiál a logistiku.

Abychom dlouhodobě snížili uhlíkovou stopu, vyhýbáme se emisím CO₂ a snižujeme je, kdykoliv je to možné. Například ve výrobě se používají vysoce účinné systémy pražení. Revidujeme koncept osvětlení a optimalizujeme nastavení strojů. Ve všech německých pobočkách, které mají co do činění s kávou, i v obchodě s lahůdkami v Mnichově a na všech pobočkách Vending & Office v Německu využíváme zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Ve dvou lokalitách našich dceřiných společností v Braunschweigu a Brémách se navíc elektřina vyrábí pomocí fotovoltaických systémů.

Sazenice kávy na kávové plantáži

Pokrok a úspěch našich opatření v dlouhodobém horizontu sledujeme, pravidelně aktualizujeme přehled uhlíkové stopy, kterou zanecháváme, a ve všech oblastech pracujeme způsobem zaměřeným na budoucnost na dalších řešeních na úsporu emisí, jako jsou například recyklovatelné alternativy obalů.

Káva v boji proti změně klimatu
Jelikož emise CO₂ v zemi původu můžeme ovlivnit jen omezeně, vracíme to místním lidem jiným způsobem: Od roku 2008 spolu s nadací „Menschen für Menschen“ vysazujeme v Etiopii stromky. Sazenice během růstu vážou oxid uhličitý, a tím významným způsobem přispívají k ochraně klimatu. Stromy navíc působí proti erozi půdy a brání rozšiřování pouště. K dnešnímu dni jsme spolu s nadací vysadili přes 52 milionů stromků - to je zhruba velikost 4 200 fotbalových hřišť.

Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje: (13) Opatření k ochraně klimatu

Káva s sebou šetrná k životnímu prostředí

Propagujeme opakovaně použitelná řešení, abyste i mimo domov zažili vědomý požitek z kávy. Pokud je nutné jednorázové použití, snažíme se být tak šetrní k životnímu prostředí, jak to jen jde.

Kelímky, které se „obnovují“
Coffee to go má velký potenciál šetřit zdroje a vyhýbat se plýtvání. Dobrým příkladem alternativního jednorázového řešení jsou naše nové šálky pro cateringový průmysl: vyrábí se klimaticky neutrálním způsobem ze 100% obnovitelných, rostlinných surovin. Totéž platí i pro víčka kompatibilní s těmito šálky, která také nabízíme.

Všechny emise CO₂, které vznikají při výrobě a jimž se nedá vyhnout, identifikujeme a ve spolupráci se společností ClimatePartner jejich produkci kompenzujeme. Projekt a aktuální stav si každý může díky Tracking ID najít na webu ClimatePartner.

Kelímky To Go od společnosti Dallmayr se vyrábí klimaticky neutrálním způsobem ze 100% obnovitelných surovin na rostlinné bázi.
 • Karton vyrobený ze dřeva
  z lesů s certifikací PEFC
 • Vnitřek z plastu na biologické bázi
  Vnější vrstva z cukrové třtiny
 • Stabilita a pocit
  jako u běžného
  hrníčku
 • Bez fosilních plastů
  na bázi ropy
 • Identifikace všech emisí uhlíku
  a kompenzace v rámci projektu
  na ochranu klimatu
 • Transparentní sledování
  projektu na ochranu klimatu
  prostřednictvím ID ClimatePartner Klimaticky neutrální hrnek

Další nápady na opětovné využití
Také v automatech na kávu stále častěji používáme šálky šetrné k životnímu prostředí, které jsou vyrobené ze 100% obnovitelných surovin. Kromě toho společně se zákazníky vyvíjíme inovativní opakovaně využitelné systémy, například pro bavorskou univerzitu. Na opakovaně použitelné kelímky se zde využívají speciální vratné automaty, kde na základě čárového kódu studenti automaticky dostanou vklad zpět. To, co začalo před lety s nabídkou udržitelné kávy na akademické půdě, je nyní přímo vzorovým modelem.

Nezávisle na tomto pilotním projektu již mnoho automatů Dallmayr funguje bez kelímků (stolní přístroje), tzn., že si do kanceláře přinesete vlastní hrníček nebo opakované použitelný kelímek – například Dallmayr Joycup. Automaty na kelímky jsou obvykle vybaveny tlačítkem, kde můžete zvolit kávu bez kelímku, nebo je řídí světelná závora, takže i zde můžete využít opakovaně použitelné kelímky.

Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje:
(12) Udržitelná spotřeba a výroba

Od člověka k člověku

Sociální angažovanost v regionu

Působíme po celém světě, máme však i silné regionální vazby. Jsme středně velká rodinná společnost, a proto je sociální angažovanost v domovském regionu součástí naší firemní kultury. Prostřednictvím darů sociálním organizacím vracíme společnosti něco z našeho úspěchu – ať už jde o tisíce balíčků kávy pro potravinovou banku Münchner Tafel, nový kávovar do tréninkové kavárny nebo tříkolky pro dětský domov.

„Nemůžeme dost poděkovat zaměstnancům nemocnic a jejich neúnavnému úsilí. Velice nás těší, že jsme mohli těmto hrdinům darovat více než 133 000 šálků kávy, a zpříjemnit jim tak přestávku při náročném dni ve službě.“

Julia Dengler, členka vedení společnosti Alois Dallmayr Kaffee oHG

133 000 šálků kávy do mnichovských nemocnic
V době koronaviru jsme pod heslem „Podporujeme místní hrdiny“ spustili charitativní akci pro mnichovské nemocnice. Více než 2 000 balíčků kávy vystačilo pro zhruba 7 000 zdravotních sester, lékařů a dalších zaměstnanců.

Dallmayr daruje kávu mnichovským nemocnicím

Společnost Dallmayr jako férový zaměstnavatel

Každý z nás dokáže spoustu věcí – a my to dokážeme ocenit.

Vášeň vytváří prožitek – naše firemní kultura
Dallmayr je víc než káva, Dallmayr je slib. Naše jméno je již více než 300 let synonymem prvotřídní kvality. Naši zaměstnanci denně vkládají do každého šálku kávy své znalosti, letité zkušenosti a především vášeň. Stručně řečeno: milujeme kávu a vše, co se z ní dá udělat. Díky tomuto zaujetí se práce stává řemeslným mistrovstvím. Neustále nás nutí snažit se o nové věci a hledat výjimečné druhy nových požitků.

S potěšením můžeme prohlásit, že naši zaměstnanci jsou na práci ve společnosti Dallmayr hrdí. Poděkováním pro nás je, že nám často zůstávají věrní mnoho let či dokonce desetiletí. Pozitivní pracovní atmosférou, spravedlivou mzdou, vyváženým poměrem pracovního a osobního života, různými zaměstnaneckými výhodami a širokou škálou příležitostí k rozvoji jim chceme něco z toho vrátit.

Každý zaměstnanec dostává mzdu, která jej motivuje odvádět dobrou práci. Tato mzda přesahuje obvyklou sazbu v oboru.

Skupinová fotografie zaměstnanců společnosti Dallmayr před obchodem s lahůdkami

Rovné příležitosti a rozmanitost
Jako rodinná společnost máme kořeny v Mnichově a zároveň jsme aktivní po celém světě. Přibližně 4 200 zaměstnanců v 18 zemích světa je díky svým individuálním schopnostem zárukou úspěchu společnosti Dallmayr. Samozřejmý je pro nás kosmopolitní postoj a tolerantní myšlení. Nabízíme rovné příležitosti každému. Netolerujeme diskriminaci na základě etnické nebo národní příslušnosti, pohlaví, náboženství, názorů na svět, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politického postoje nebo sociálního původu. Milujeme rozmanitost a aktivně se zasazujeme o začleňování různých osob. Na pracovišti v Brémách například trvale zaměstnáváme 15 osob s mentálním postižením. Kromě toho neustále pracujeme na zvýšení procenta žen mezi zaměstnanci na všech úrovních, zejména na vedoucích pozicích.

Práce a rodina
Jako rodinná společnost chápeme, jak důležitá je rodina. Zdravá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je pro nás důležitá. Upevňuje dlouhodobé zdraví, motivaci a jsme díky ní produktivnější. Díky flexibilní pracovní době a práci na částečný úvazek vytváříme pro muže i ženy ideální rámcové podmínky, které umožňují sladit práci i rodinu.

Pohoda a zdraví
Četné chvíle potěšení nabízíme denně nejen zákazníkům, ale i zaměstnancům. Nabízíme kvalitní stravu ve vlastní jídelně v sídle v Mnichově i plně vybavené kávové kuchyňky na kratší přestávku. Kromě toho klademe důraz na vysoký standard ochrany zdraví a bezpečnosti všech zaměstnanců. Podnikový lékař ovládá první pomoc, absolvoval množství školení v oblasti bezpečnosti práce a zajišťuje, aby zaměstnanci zůstali zdraví.

Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje:
(8) Důstojná práce a hospodářský růst
cookie-information