Dallmayr
Menschen für Menschen LogoBio LogoFairtrade LogoRainforest Alliance LogoDallmayr Via Verde LogoJane Goodall Logo

Verder denken.

Koffie is een natuurproduct en de weg van de koffieboerderijen naar delicatessenwinkels is lang. Om de productieketen duurzaam te maken, werken we er elke dag aan om natuurlijke hulpbronnen te behouden en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We hechten belang aan een holistische, proactieve benadering die zowel economische, ecologische als sociale dimensies omvat. Zo blijft de 'duurzaamheidsboom' beetje bij beetje groeien met al onze projecten, concepten en ideeën.

Wat doet Dallmayr?
Leven volgens zijn waarden. Duurzaam handelen.

Steeds meer mensen kijken verder dan het kopje en vragen zich het volgende af: waar komt mijn koffie of thee vandaan? Hoe wordt het gekweekt? Hoe zijn de levensomstandigheden van de lokale boeren en hun gezinnen? En wat kan ik zelf doen om hulpbronnen te besparen? Genieten en een zuiver geweten gaan steeds meer hand in hand. Dit is een goede tendens die wij steunen – want om op lange termijn hoogwaardige koffie te kunnen produceren, moeten we de natuur en de plaatselijke bevolking met respect behandelen. Alleen op die manier kunnen we het levensonderhoud in de teeltlanden op lange termijn veiligstellen en ter plaatse nauwe, op vertrouwen gebaseerde handelsrelaties opbouwen.

Als familiebedrijf nemen we de werk- en leefomstandigheden van koffieboeren en hun gezinnen zeer serieus. De koffieproducerende landen zijn vaak ontwikkelingslanden met zwakke economische resultaten, slecht onderwijs en een hoge bevolkingsgroei.
Daarom richten wij ons al decennialang op kwaliteit bij de inkoop van groene koffie, waardoor de boeren een navenant hoger inkomen kunnen bereiken. De meeste koffie is afkomstig van kleine boeren die hun velden nog op een natuurlijke manier bewerken. Daarnaast kopen we steeds meer groene koffie uit duurzame teelt en werken we samen met alle relevante certificeringsorganisaties.

Met doelgericht projectwerk gaan we nog een stap verder en verbeteren we de levensomstandigheden van mensen in koffieproducerende landen zoals Ethiopië en Tanzania. In Ethiopië steunen we sinds 2008 de Ethiopische hulporganisatie 'Menschen für Menschen'. Samen hebben we al meer dan 52 miljoen bomen geplant en een school gebouwd voor meer dan duizend kinderen. Nu wordt in nauwe samenwerking met de stichting en met steun van de Beierse deelstaatregering stap voor stap een nieuwe koffieregio met een coöperatie opgericht. Op die manier creëren wij de basisvoorwaarde voor holistische ontwikkelingshulp en een duurzame verbetering van de levensomstandigheden. In Tanzania steunen we het waardevolle werk van de Britse dieren- en milieuactiviste Jane Goodall.

"We zijn er erg trots op dat we in 2021 de Duitse prijs voor duurzaamheidsprojecten hebben gekregen voor onze inzet in Ethiopië."

Dr. Johannes Dengler,
Lid van de directie van Alois Dallmayr Kaffee oHG

We denken vooruit. Duurzaam handelen zit in ons zakelijk DNA. Sommige mijlpalen zijn reeds bereikt en er staan nog meer projecten op het programma, zoals de overschakeling op milieuvriendelijke verpakkingen. De Verenigde Naties (VN) hebben in hun 2030-agenda een catalogus van 17 kerndoelen voor duurzame ontwikkeling opgesteld die als kompas dienen en op nationaal niveau moeten worden uitgevoerd. We laten ons hierdoor leiden in onze duurzame inspanningen Sustainable Development Goals (SDGs).

Koffie verbouwen: twee handen planten een zaailing

Genieten in het teken van duurzaamheid –
deze koffie en thee van Dallmayr zijn gecertificeerd

Gecertificeerde koffie of thee heeft een duidelijk keurmerk. Deze garanderen dat de plantages duurzaam worden beheerd en dat de boeren eerlijke prijzen krijgen.

Natuurlijk uitstekend –
kwaliteit van kleine, fijne boerderijen

Gecertificeerde koffie uit duurzame teelt draagt vaak een duidelijk keurmerk. Dat betekent echter niet dat alleen deze koffies duurzaam en eerlijk worden verhandeld. Dergelijke bonen kunnen ook afkomstig zijn van landbouwbedrijven die in economisch, ecologisch en sociaal opzicht duurzaam zijn, maar niet zijn gecertificeerd. Want certificeringen zijn duur. Veel koffieboeren die hun boerderijen op biologische wijze exploiteren, hebben geen toegang tot deze toekenningen. Vooral in Ethiopië is dat vaak het geval. Hier groeien de koffiebomen meestal in kleine, gemengde landbouwsystemen, die op traditionele wijze en vrijwel zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden geteeld.

Koffieboer controleert de kwaliteit van koffiekersen

Op dergelijke boerderijen gedijen ook andere planten, zoals bananen- of kokospalmen, zogenaamde schaduwplanten, die gunstig zijn voor de koffieteelt. Deze koffie is dus ook duurzaam, milieuvriendelijk en geeft kleine boeren een oogst met een aanzienlijk hogere kwaliteit. Dallmayr koopt zijn Ethiopische koffie hoofdzakelijk in bij deze boerderijen en garandeert de afname van de boeren, zelfs in geval van slechte oogsten en hogere prijzen.

Bovendien verbeteren we de inkomenssituatie in de landen van oorsprong door een intensief gebruik van Arabica-koffiesoorten van hoge kwaliteit: De Arabica-gewassen, die gewoonlijk veel duurder zijn, leveren de koffieboeren navenant hogere inkomsten op.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(8) Menswaardig werk en economische groei
(9) Industrie, innovatie en infrastructuur
(12) Duurzame consumptie en productie

Verantwoord theegenot

Van de theetuinen tot het kopje, gaat ook thee langs vele handen. Naast de tevredenheid van onze klanten zijn een intact milieu en eerlijke, veilige arbeidsomstandigheden belangrijk voor ons.

Ruim uitzicht over theeteeltgebiedenOogsthelpster plukt theeblaadjes op de theeplantage

Onze thee is afkomstig van de beste theetuinen ter wereld en wordt uitsluitend op orthodoxe wijze geproduceerd, d.w.z. volgens traditionele methoden en overwegend met de hand. De inkoop is – net als bij koffie – gebaseerd op langdurige, op vertrouwen gebaseerde partnerschappen. Als basis voor een succesvolle samenwerking met leveranciers hebben wij ethische beginselen opgesteld die we door middel van regelmatige audits evalueren en toetsen.

Sommige theetuinen bieden normen die ver boven de vereiste wettelijke basis liggen. Ze zorgen voor kleuterscholen en scholen en bieden adequate medische zorg. Naast hun loon ontvangen de plukkers en arbeiders in de theefabrieken vaak toelagen in de vorm van voedsel, gas om te koken of schoon drinkwater.

“Wie de voorkeur geeft aan thee met een biologisch keurmerk, vindt in ons assortiment wat hij zoekt. Zo is meer dan twee derde van onze theepiramides gecertificeerd. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de kwaliteit, geven we de voorkeur aan theeën van gecontroleerde biologische teelt. Bovendien zijn sommige Keo-theesoorten ook fair trade."

Christoph Knobloch
Thee-inkoper
Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(8) Menswaardig werk en economische groei
(9) Industrie, innovatie en infrastructuur
(12) Duurzame consumptie en productie

De hoop groeit. Meer dan 52 miljoen keer.

Bomen en waterputten voor Ethiopië

Ethiopische hoogland-Arabica's hebben sinds de jaren zestig de smaak van velen gevormd Dallmayr-koffie. Als eerste Duitse importeur en tot op de dag van vandaag één van de grootste afnemer van Ethiopische hoogland-Arabica, voelt Dallmayr zich erg verbonden met het Oost-Afrikaanse land. Er is al generaties lang nauw contact met veel families. Daarom ligt het ons na aan het hart om het land duurzaam te ondersteunen.

Voor een groen Ethiopië
Sinds 2008 steunen wij de herbebossingsprogramma's van de stichting 'Menschen für Menschen' met de verkoop van zuivere Ethiopische koffie. Er zijn al meer dan 52 miljoen jonge boompjes geschonken*. Daarmee pakken we een van de grootste problemen van het land bij de wortel aan: het gevaar van verzanding. De bomen die groeien uit de geplante zaailingen in de kwekerijen van de Stichting verbeteren de kwaliteit van de bodem. Herbebossing voorkomt erosie en stelt zo op duurzame wijze het levensonderhoud van de plaatselijke gezinnen veilig.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(2) Geen honger
(13) Maatregelen ter bescherming van het klimaat
(15) Leven op het land
Koffieteelt: twee handen omarmen een koffiezaailing *Plaats: 07.2023 Logo Menschen für Menschen
Oogsthelper toont rode koffiekersen in een mand voor koffiestruiken

Koffie-coöperatie
Samen met Menschen für Menschen bouwen we de komende jaren in Ethiopië aan een nieuwe koffieregio met een structuur van kleine boeren. Met het initiatief in het projectgebied Dano zorgen wij ervoor dat de plaatselijke koffieboeren in de toekomst meer winst zullen hebben van hun product. Het project helpt de productiviteit van de landbouw te verhogen en creëert tegelijkertijd duurzame perspectieven, vooral voor werkloze jongeren. Door de productiviteit te verhogen, behalen de koffieboeren meer opbrengst – en dus meer inkomen.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(8) Menswaardig werk en economische groei
(9) Industrie, innovatie en infrastructuur
(12) Duurzame consumptie en productie
Ethiopisch meisje drinkt schoon drinkwater uit een waterput

Schoon drinkwater
In Ethiopië heeft ongeveer de helft van de mensen geen toegang tot schoon drinkwater. We financieren de aanleg van waterputten door Ethiopische koffie te verkopen als onderdeel van duurzaamheidsweken in de detailhandel. Deze verbeteren niet alleen de gezondheid van Ethiopiërs, maar hun hele leven. Het zware, gevaarlijke halen van water uit verre waterputten, traditioneel een vrouwentaak, is zo niet langer nodig. Daardoor winnen vooral de meisjes tijd om naar school te gaan.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(6) Schoon water en sanitaire voorzieningen

Kwaliteitsonderwijs en gelijkheid

In Ethiopië kunnen zes van de tien kinderen op schoolgaande leeftijd niet naar school. 43 procent van de mannen en 59 procent van de vrouwen is analfabeet. Onderwijs is echter de sleutel in de strijd tegen armoede. Het schept perspectief voor de toekomst.

Een kans voor duizend kinderen
In september 2018 hebben we onze samenwerking met de stichting 'Menschen für Menschen' uitgebreid en zijn we een ander hulpproject gestart: de bouw van een Dallmayr-school voor meer dan duizend kinderen van 7 tot 16 jaar. Met de bouw en de volledige uitrusting – van meubilair tot schoolmateriaal en boeken – begeleiden we de kinderen op hun weg naar een betere toekomst.

In de zomer van 2020 is de bouw van drie nieuwe klaslokalen, een administratiegebouw met leeszaal en twee sanitaire gebouwen afgerond.

Lees meer en ontdek de individuele bouwfases: Kom meer te weten!

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(4) Hoogwaardige opleiding
Ethiopische kinderen studeren in een schoolKaart van Ethiopië met het projectgebied Dano

Verantwoordelijkheid nemen

Koffiegenot en klimaatbescherming

Om de CO₂-voetafdruk van een kopje Dallmayr-koffie te verkleinen, doen we aan zelfreflectie: wat doen we al? En wat kunnen we nog verbeteren?

De weg van de koffieplant naar het kopje koffie is lang en elke stap in de productieketen genereert emissies. De grote vraag is: waar komen de meeste klimaatbeïnvloedende gassen vandaan? Verrassend genoeg is dit in het land van oorsprong zelf, tijdens de teelt en verwerking. Zelfs het vervoer van koffie in grote hoeveelheden per schip is een minder groot probleem. Thuis maakt het daarentegen een groot verschil of u uw koffie bereidt in een volautomatische machine of in een pot met French press.

CO₂-voetafdruk van de Dallmayr-koffiegroep
In 2020 hebben we een bedrijfsklimaatbalans opgesteld voor onze vijf branderijen, de administratie van de koffiegroep en voor Dallmayr Gastronomie Service. Samen met ClimatePartner hebben we onze CO₂-uitstoot volgens de Greenhouse Gas Protocol Standard (GHGP) vastgelegd en onze Corporate Carbon Footprint (CCF) berekend: beginnend bij grondstoffen zoals groene koffie en thee, via verwarming en ons energieverbruik, tot de reizen en zakenreizen van onze medewerkers, en onze kantoorbenodigdheden. Ook het verpakkingsmateriaal en de logistiek zijn in de balans opgenomen.

Om onze voetafdruk op lange termijn te verkleinen, vermijden en verminderen wij vandaag waar mogelijk CO₂-uitstoot. Bij de productie wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van zeer efficiënte brandsystemen. We herzien het verlichtingsconcept en optimaliseren de machine-instellingen. Wij gebruiken groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen in alle vestigingen van de koffiegroep in Duitsland, evenals in de delicatessenwinkel in München en in alle Duitse Vending & Office-vestigingen. Op de twee locaties van onze dochterondernemingen in Braunschweig en Bremen wordt ook elektriciteit opgewekt via fotovoltaïsche systemen.

Koffiezaailingen op een koffieplantage

We houden de vooruitgang en het succes van onze maatregelen op lange termijn in het oog, werken onze CCF regelmatig bij en werken op alle gebieden toekomstgericht aan verdere uitstootbesparende oplossingen, zoals recycleerbare alternatieven voor onze verpakkingen.

Inzet tegen klimaatverandering bij de oorsprong van koffie
Aangezien we de CO₂-uitstoot in de landen van herkomst slechts in beperkte mate kunnen beïnvloeden, geven we op een andere manier iets terug aan de plaatselijke bevolking: sinds 2008 planten we, samen met de stichting 'Menschen für Menschen', in Ethiopië boomzaailingen. De zaailingen binden kooldioxide tijdens hun groei en leveren zo een waardevolle bijdrage aan de bescherming van het klimaat. Bovendien gaan de bomen de erosie van de bodem tegen en voorkomen ze dat de woestijn zich uitbreidt. Tot op heden hebben we samen met de stichting meer dan 52 miljoen jonge boompjes geplant – dat is ongeveer de grootte van 4.200 voetbalvelden.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals: (13) Maatregelen ter bescherming van het klimaat

Milieuvriendelijke oplossingen voor Coffee to go

Wij dringen aan op herbruikbare oplossingen om onderweg bewust te genieten van koffie. Als wegwerpartikelen nodig zijn, maken we die zo milieuvriendelijk mogelijk.

Bekers die 'teruggroeien'
Coffee to go heeft een groot potentieel om hulpbronnen te sparen en verspilling te voorkomen. Een goed voorbeeld van een alternatieve wegwerpoplossing zijn onze nieuwe bekers voor de cateringsector: ze worden klimaatneutraal geproduceerd en bestaan voor 100% uit hernieuwbare, plantaardige grondstoffen. Hetzelfde geldt voor de bijpassende deksels die we ook aanbieden.

Wij laten alle onvermijdelijke CO₂-emissies die tijdens de productie ontstaan, bepalen en compenseren via een specifiek klimaatbeschermingsproject in samenwerking met ClimatePartner. Het project en de huidige status ervan kunnen transparant worden bekeken via een tracking ID op de ClimatePartner-website.

Klimaatneutraal geproduceerde coffee-to-go bekers van Dallmayr gemaakt van 100% hernieuwbare, plantaardige grondstoffen
 • Karton van PEFC
  gecertificeerde bossen
 • Binnenin biologisch gebaseerd plastic Coating gemaakt van suikerriet
 • Stabiliteit en drink-
  gevoel als een
  conventionele mok
 • Vrij van fossiel
  plastic op oliebasis
 • Bepaling van alle CO₂-emissies en compensatie door een klimaatbeschermingsproject
 • Transparante opvolging van het klimaatbeschermingsproject via de tracking-ID van ClimatePartner Klimaatneutrale bekers

Meer ideeën voor herbruikbare artikelen
Ook voor onze koffiemachines in het Vending & Office-gebied gebruiken we steeds meer milieuvriendelijke wegwerpbekers van 100% hernieuwbare grondstoffen. Daarnaast ontwikkelen we samen met klanten innovatieve herbruikbare systemen, bijvoorbeeld voor de Universiteit van Bayreuth. Daar worden speciale inleverautomaten voor herbruikbare bekers gebruikt, waar studenten hun statiegeld automatisch terugkrijgen door middel van een streepjescode. Wat jaren geleden begon met het aanbieden van duurzame koffie op de campus, is nu een voorbeeld voor anderen.

Los van dit proefproject werken veel Dallmayr-automaten al zonder bekermechanisme (table top-apparaten), d.w.z. dat u uw eigen kantoormok meeneemt of een andere herbruikbare beker gebruikt, zoals de Dallmayr Joycup. Verkoopautomaten met een bekermechanisme zijn gewoonlijk uitgerust met een stopknop voor bekers of worden bestuurd door een lichtbarrière, zodat ook hier herbruikbare oplossingen werken.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(12) Duurzame consumptie en productie

Van mens tot mens

Maatschappelijke betrokkenheid in de regio

We zijn wereldwijd actief – en hebben sterke regionale wortels. Als middelgroot familiebedrijf maakt sociale betrokkenheid in onze thuisregio deel uit van onze bedrijfscultuur. Door aan sociale instellingen te schenken, geven wij iets van ons succes terug aan de gemeenschap – of het nu gaat om duizenden pakken koffie voor de Münchner Tafel, een nieuwe koffiemachine voor een integratiecafé of driewielers voor een kindertehuis.

"We kunnen de onvermoeibare inzet van het personeel niet genoeg waarderen – en zijn verheugd dat we de ziekenhuishelden met meer dan 133.000 kopjes koffie een aangename pauze van hun slopende dagelijkse routine op hun afdeling kunnen geven."

Julia Dengler Lid van de directie van Alois Dallmayr Kaffee oHG

133.000 kopjes koffie voor ziekenhuizen in München
In de tijd van corona zijn we begonnen met een inzamelingsactie voor ziekenhuizen in München onder het motto 'Steun de plaatselijke helden'. We voorzagen ongeveer 7.000 verpleegsters, dokters en ander personeel van meer dan 2.000 pakken koffie.

Dallmayr doneert koffie aan ziekenhuizen in München

Dallmayr als eerlijke werkgever

Elk individu doet ongelooflijk veel en dat waarderen we.

Passie voor genot – onze bedrijfscultuur
Dallmayr is meer dan koffie, Dallmayr is een belofte. De naam staat al meer dan 300 jaar voor eersteklas productkwaliteit. Elke dag stoppen onze medewerkers hun kennis, hun jarenlange ervaring en vooral hun passie in elk kopje koffie. Kortom: we houden van koffie – en alles wat u ermee kunt maken. Deze passie maakt ons vak tot een waar vakmanschap. Het drijft ons om altijd nieuwe wegen in te slaan en duurzame, unieke verwenoplossingen te ontwikkelen.

We zijn verheugd te kunnen zeggen dat onze werknemers trots zijn om bij Dallmayr te werken. Ze bedanken ons door vaak jarenlang of zelfs decennia trouw aan ons te blijven. Wij willen iets terugdoen met een positieve werksfeer, een eerlijk loon, een goed evenwicht tussen werk en privéleven, extralegale voorwaarden en een breed scala aan ontwikkelingsmogelijkheden.

Elke medewerker ontvangt een prestatiegebonden beloning die verder gaat dan de wettelijke en collectieve arbeidsvoorwaarden.

Groepsfoto van de Dallmayr-medewerkers voor de delicatessenwinkel

Gelijke kansen & diversiteit
Als familiebedrijf zijn we lokaal geworteld in München en tegelijkertijd wereldwijd actief. Ongeveer 4.200 werknemers in 18 landen over de hele wereld gebruiken hun verschillende, individuele talenten om ervoor te zorgen dat Dallmayr succesvol is. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we tolerant en kosmopolitisch denken en handelen. Wij bieden gelijke kansen voor iedereen en tolereren geen discriminatie op grond van etnische of nationale afkomst, geslacht, godsdienst, levensbeschouwing, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, huidskleur, politieke opvattingen of sociale afkomst. We leven in diversiteit en zetten ons actief in voor inclusie. Op onze locatie in Bremen bieden we bijvoorbeeld vaste jobs aan 15 mensen met een verstandelijke beperking. Bovendien werken we voortdurend aan de verhoging van het percentage vrouwen op alle niveaus van de onderneming, met name in managementfuncties.

Werk en gezin
Als familiebedrijf hebben wij een bijzonder inzicht in het belang van familie. Een gezonde balans tussen werk en privé vinden ej belangrijk. Het houdt ons op de lange termijn gezond en gemotiveerd en maakt ons dus ook productief. Met flexibele werkuren en deeltijdsmodellen creëren we ideale randvoorwaarden voor zowel vrouwen als mannen om werk en gezin te combineren.

Welzijn en gezondheid
We bieden niet alleen onze klanten elke dag talrijke momenten om van te genieten, maar ook onze medewerkers. Het aanbod varieert van evenwichtige maaltijden in de bedrijfskantine op het hoofdkantoor in München tot volledig uitgeruste koffie- en theekeukens voor de kleine pauzes tussendoor. Daarnaast hechten we veel waarde aan hoge gezondheids- en veiligheidsnormen voor alle medewerkers. Naast de opleiding tot eerstehulpverlener en diverse opleidingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, is een bedrijfsarts verantwoordelijk voor de bevordering en behoud van de gezondheid van de werknemers.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(8) Menswaardig werk en economische groei
cookie-information