Dallmayr

Ethiopia

Duurzame single-origin koffie uit Ethiopië

Een toekomst met koffie – oprichting van een coöperatie

Samen met "Menschen für Menschen" en met steun van de deelstaatregering van Beieren zetten we de komende jaren in Ethiopië een nieuwe koffieregio op met een structuur van kleine boeren. De nieuwe koffieregio ontstaat in het projectgebied van Dano, ongeveer vier uur rijden ten zuidwesten van de hoofdstad Addis Abeba. De bewoners van het hoogplateau leven in de meest eenvoudige omstandigheden, voornamelijk van landbouw en veeteelt. Op een hoogte van 1.500 tot 2.500 meter produceren ze tot nu toe alleen koffie voor de lokale markt.

Met de bouw van een "Washing Station" en een "Dry Mill" bevorderen we de koffieteelt en bouwen we samen aan een duurzame koffiecoöperatie. Zo creëren we de basisvoorwaarde voor een duurzame verbetering van de levensomstandigheden: een mogelijkheid voor deze mensen om zich te ontwikkelen. In totaal zullen naar verwachting meer dan 1.250 boeren hiervan profiteren en zullen ongeveer 50 werkloze jongeren werk vinden.

Twee handen planten een boomzaailing

Perspectieven creëren – een school voor 1000 kinderen

Zes op de tien kinderen in Ethiopië kunnen niet overeenkomstig hun leeftijd naar school. 43 procent van de mannen en 59 procent van de vrouwen is analfabeet. Onderwijs is echter de sleutel in de strijd tegen armoede en schept perspectief voor de toekomst. Daarom hebben we in 2018 samen met de stichting nog een hulpverleningsproject opgezet: de nieuwbouw van de Kekero Jibat Higher Primary School in de Dano-regio, waar momenteel de koffiecoöperatie wordt opgericht. Met de bouw van de school en de complete uitrusting - van het meubilair en de schoolmaterialen tot de boeken - zetten 1.000 kinderen tussen 7 en 16 jaar nu de eerste stap naar een betere toekomst.

Na twee jaar bouwen werd de school in de zomer van 2020 opgeleverd. De school omvat drie nieuwe klaslokalen, een administratiegebouw met een leeszaal en twee toiletgebouwen. Door de coronapandemie konden de kinderen pas vanaf het voorjaar van 2021 naar de nieuwe school.

Zo vorderde de school stap voor stap - van 2018 tot 2021

De hoop groeit. Er werden meer dan 54 miljoen
boomzaailingen geplant.

Samen pakken we de kern van een van de grootste problemen van Ethiopië aan: het gevaar van verzanding. Tegenwoordig is slechts dertien procent van het landoppervlak van het Oost-Afrikaanse land bebost. De oorzaken zijn complex: overbegrazing, ontbossing, bevolkingsgroei en klimaatverandering. Hierdoor spoelen grote delen vruchtbare grond weg of verzandt de bodem. Daarom steunen we het herbebossingsprogramma van "Menschen für Menschen" en schenken we jaarlijks enkele duizenden boomzaailingen.

Menschen für Menschen

Tot op heden zijn er meer dan 54 miljoen boomzaailingen bijeengebracht. De bomen die groeien uit de geplante zaailingen in de kwekerijen van de stichting, verbeteren de kwaliteit van de bodem. Bebossing voorkomt erosie en stelt zo op duurzame wijze de bestaansmiddelen van de lokale boerenfamilies veilig. Vooral fruitbomen zijn in trek, want de boeren kunnen het fruit later op de markt verkopen.

54.000.000
Huidig aantal gedoneerde boomzaailingen.
Status 07.2023
Karlheinz Böhm met een Ethiopisch kind op zijn armZaailing van een koffieplant

Bron van leven - schoon drinkwater

In Ethiopië heeft ongeveer de helft van de mensen geen toegang tot schoon drinkwater. We financierden de aanleg van waterputten door samen met handelspartners Ethiopische koffie te verkopen in het kader van duurzaamheidsweken. De waterputten verbeteren niet alleen de gezondheid van de Ethiopiërs, maar hun hele leven. Het vermoeiende, gevaarlijke water halen uit verre bronnen, van oudsher een vrouwenzaak, is dan niet meer nodig. Daardoor winnen vooral de meisjes tijd om naar school te gaan.

Dallmayr Ethiopia-koffie, hele bonen en gemalen

Ethiopia wordt gespeld
met hoofdletter E, de 'e' van engagement!

Ook u kunt onze
projecten met Dallmayr Ethiopia steunen!

Online kopen

cookie-information