Dallmayr
Menschen für Menschen LogoBio LogoFairtrade LogoRainforest Alliance LogoDallmayr Via Verde LogoJane Goodall Logo

Mõeldes tulevikule.

Kohv on looduslik toode ning teekond kohviistandusest gurmeemajja on pikk. Väärtusahela kestlikkuse tagamiseks tegutseme pidevalt loodusvarade säilitamise ja enda ökoloogilise jalajälje vähendamise nimel. Meie jaoks on oluline holistiline ennetav lahendus, mis hõlmab võrdsel määral nii majanduslikke, ökoloogilisi kui ka ühiskondlikke aspekte. Sedasi kasvab „kestlikkuspuu“ järjepidevalt koos kõikide meie projektide, käsituste ja ideedega.

Mida teeb Dallmayr?
Juhindub väärtustest. Tegutseb säästvalt.

Üha rohkem inimesi vaatab kohvitopsist kaugemale ja küsib: kust tuleb minu kohv või tee? Kuidas seda kasvatatakse? Millised on istanduses töötavate farmerite ja nende perekondade elutingimused? Ja kuidas saan ise loodusvarade säästmisele kaasa aidata? Nauding ja südametunnistus käivad üha rohkem käsikäes. Me toetame seda arengusuunda, kuna pikemas perspektiivis peab kvaliteetse kohvi tootmiseks kohtlema austusega nii loodust kui ka inimesi. Ainult sedasi on pikemas perspektiivis võimalik luua arenguriikides elatusvõimalusi ning lähedasi ja usaldusel tuginevaid paikkondlikke kaubandussuhteid.

Pereettevõttena suhtume kohvikasvatajate ja nende perekondade töö- ja elutingimustesse väga tõsiselt. Kohvi kasvatatakse tihti kehvade majandusnäitajatega, madala haridustaseme ja suure rahvastiku juurdekasvuga arenguriikides.
Sel põhjusel oleme aastakümneid keskendunud toorkohvi sisseostmisel kvaliteedile, mis tähendab kohvikasvatajatele omakorda suuremat tulu. Suurem osa kohvist pärineb kasvatajatelt, kes kasutavad endiselt traditsioonilisi põlluharimismeetodeid. Lisaks ostame üha rohkem sisse kestlike põlluharimismeetodite abil kasvatatud kohvi ja teeme koostööd kõikide asjakohaste sertifitseerimisorganisatsioonidega.

Sihipäraste projektide abil liigume isegi sammukese kaugemale ja parandame kohvikasvatusriikides, nagu Etioopia ja Tansaania, elavate inimeste elutingimusi. 2008. aastast oleme toetanud Etioopiat koostöös sihtasutusega Menschen für Menschen. Koos oleme istutanud juba üle 52 miljoni puu ja ehitanud kooli enam kui 1000 lapsele. Praegu rajame koostöös sihtasutusega ja Baieri liidumaa valitsuse toel sammhaaval uut kohvipiirkonda ja ühistut. Sedasi loome põhieeldused holistilise arengu ja elutingimuste järjepideva paranemise jaoks. Tansaanias toetame aga loomade ja keskkonna kaitse eest seisva Briti aktivisti, Jane Goodalli, tegevust.

„Tunneme uhkust, et saime 2021. aastal enda j]upingutuste eest Etioopias Saksamaa jätkusuutlike projektide auhinna.“

Dr Johannes Dengler
Alois Dallmayr Kaffee oHG juhatuse liige

Me mõtleme tulevikule. Säästev tegutsemine on osa meie põhiolemusest. Mõned eesmärgid oleme juba saavutanud ning teised projektid, näiteks üleminek keskkonnasõbralikele pakenditele, on töös. Ühendatud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on enda 2030. aasta tegevuskavas määratlenud 17 jätkusuutliku arengu tagamise põhieesmärki, mis peaksid toimima suunanäitajatena ja mida peaks rakendama riiklikul tasandil. Oma pidevates jõupingutustes juhindume neist säästva arengu eesmärkidest (SDGs)..

Kohvikasvatus: kaks kätt seemikut istutamas

Nauding kestlikkuse tähe all –
need Dallmayri kohvid ja teed on sertifitseeritud

Sertifitseeritud kohvid ja teed kannavad spetsiaalset märgist. See kinnitab, et istandusi hallatakse säästvalt ja kasvatajatele pakutakse õiglasi hindu.

Mõistagi suurepärane –
tublide väikeste farmide kvaliteet

Kestliku põlluharimise tulemusena toodetud sertifitseeritud kohv on tavaliselt selgelt märgistatud. Samas ei tähenda see, et kestlik ja õiglane kaubandus piirdub ainult nende kohvidega. Kohvioad võivad pärineda farmidest, mis on majanduslikult, keskkondlikult ja ühiskondlikult säästvad, kuid sertifitseerimata. Seda põhjusel, et sertifitseerimine on kallis. Paljudel orgaanilisi meetodeid kasutavatel kohvikasvatajatel ei ole neile tiitlitele lihtsalt ligipääsu. Seda tuleb sageli ette just Etioopias. Sealsed kohvipuud kasvavad valdavalt väikeste kohalike segakultuuridena, mida haritakse traditsiooniliste meetoditega ning praktiliselt väetist ja pestitsiide kasutamata.

Kohvikasvataja kontrollib kohvimarjade kvaliteeti

Sellistes istandustes kasvavad jõudsalt ka muud taimed, nagu varjutaimedest banaan või kookospalmid, mis on kohvikasvatusele ainult kasulikud. Seega on kasvatatav kohv säästev, keskkonnasõbralik ja taimed annavad väiketootjatele tunduvalt parema kvaliteediga saaki. Just neist farmidest ostab Dallmayr suurema osa enda Etioopia kohvist, tagades kohvikasvatajatele kindla müügi isegi kehva saagiaasta ja kõrgemate hindade puhul.

Lisaks parandame päritoluriikide kohvikasvatajate kasumiväljavaateid, eelistades parima kvaliteediga araabika kohviube: tavaliselt tunduvalt kallimad pestud araabikaoad tähendavad kohvitootjatele ka suuremat tulu.

Panustame järgmiste jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisse:
(8) Tööhõive ja majanduskasv
(9) Tööstus, uuendus ja taristu
(12) Säästev tootmine ja tarbimine

Vastutustundlik teenauding

Ka tee käib enne teeistandusest tassini jõudmist läbi paljude käte vahelt. Lisaks klientide rahulolule on meie jaoks olulised terve keskkond ning õiglased ja turvalised töötingimused.

Vaade teeistanduseleTeekoguja istanduses teelehti korjamas

Meie teed pärinevad parimatest teeistandustest maailmas ning on toodetud ainult traditsioonilisi meetodeid kasutades ja peamiselt käsitsi. Sarnaselt kohvile ostame teed pikaajalistelt ja usaldusväärsetelt partneritelt. Eduka koostöö tagamiseks varustajatega oleme kehtestanud eetikapõhimõtted, mida regulaarsete auditite käigus läbi vaatame ja kontrollime.

Mõned teeistandused järgivad seadusega nõutust märkimisväärselt kõrgemaid standardeid. Nad rajavad koole ja lasteaedu ning pakuvad kvaliteetseid tervishoiuteenuseid. Lisaks palgale saavad teetootjate heaks töötavad teekogujad tuge toidu, toiduvalmistamiseks vajaliku gaasi või puhta joogivee kujul.

„Kui eelistate ökomärgisega teesid, leiate need meie tootevalikust. Näiteks on sertifitseeritud enam kui kaks kolmandikku meie teepüramiididest. Sõltuvalt pakutavatest omadustest eelistame sertifitseeritult mahekasvatatud teesorte. Lisaks on mõned Keo teed õiglaselt kaubeldud.“

Christoph Knobloch
tee kokkuostja
Panustame järgmiste jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisse:
(8) Tööhõive ja majanduskasv
(9) Tööstus, uuendus ja taristu
(12) Säästev tootmine ja tarbimine

Lootus kasvab. Enam kui 52 miljonit korda.

Puud ja kaevud Etioopiale

Etioopia mägismaade araabika kohvisordid on kujundanud paljude Dallmayri kohvitoodete
maitset juba 1960ndatest saati. Etioopia mägismaadelt pärit araabika kohvi esimese Saksa importija ja ühe suurima kokkuostjana tunneb Dallmayr selle Ida-Aafrika riigiga erilist sidet.
Oleme mitme põlvkonna kestel teinud lähedast koostööd paljude perekondadega.
Just seetõttu on meie südameasjaks parandada riigi jätkusuutlikkust.

Rohelise Etioopia nimel
Oleme 2008. aastast ehtsa Etioopia kohvi müümisega toetanud sihtasutuse Menschen für Menschen taasmetsastamisprogramme. Praeguseks on annetatud juba üle 52 miljoni puuseemiku*. Sedasi võitleme riigi ühe suurima probleemi – kõrbestumise – algpõhjustega. Sihtasutuse puukoolides kasvatatud ja hiljem maha istutatud seemikutest sirguvad puud parandavad mulla kvaliteeti. Metsastamine pidurdab erosiooni ja tagab perekondadele kestlikult stabiilse elatise teenimise võimaluse.

Panustame järgmiste jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisse:
(2) Kaotada näljahäda
(13) Kliimamuutuste vastased meetmed
(15) Maa ökosüsteemid
Kohvikasvatus: kaks kätt kohviseemikut mulda istutamas *Arv seisuga: 07.2023 Logo Menschen für Menschen
Kohvikorjaja punaseid kohvimarju täis korviga kohvipõõsaste taustal

Kohviühistu
Koostöös sihtasutusega Menschen für Menschen rajame järgnevatel aastatel Etioopiasse uue väiketootjatel põhineva kohvipiirkonna. Selle algatusega Dano projektipiirkonnas tagame, et kohalikud kohvikasvatajad saavad enda toodangult tulevikus rohkem tulu. Projekt aitab tõsta põllumajanduslikku tootlust ja loob samal ajal jätkusuutlikke väljavaateid, seda eriti töötusega võitlevate noorte jaoks. Tootluse tõstmisega saavad kohvikasvatajad rohkem saaki ja sedasi ka rohkem tulu.

Panustame järgmiste jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisse:
(8) Tööhõive ja majanduskasv
(9) Tööstus, uuendus ja taristu
(12) Säästev tootmine ja tarbimine
Etioopia tüdruk naudib kaevust tulevat puhast vett

Puhas joogivesi
Umbes pooltel etiooplastest ei ole ligipääsu puhtale joogiveele. Rahastame kaevude ehitamist Etioopiasse, müües poodides kestliku kaubanduse nädalatel Etioopia kohvi. Lisaks etiooplaste tervisele parandavad kaevud ka nende üldist elukvaliteeti. Kaob traditsiooniliselt naiste kanda olev kurnav ja ohtlik kohustus hankida vett kaugetest allikatest. Sedasi jääb iseäranis tüdrukutele rohkem aega koolis käimiseks.

Panustame järgmiste jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisse:
(6) Puhas vesi ja sanitaaria

Kvaliteetne haridus ja võrdõiguslikkus

Kuus kümnest Etioopia lapsest ei saa käia enda eale vastavas kooliastmes. 43 protsenti meestest ja 59 protsenti naistest on kirjaoskamatud. Samas on haridus kõige olulisem tööriist vaesusega võitlemiseks. See loob inimeste jaoks tulevikuväljavaateid.

Võimalus tuhandele lapsele
2018. aastal laiendasime koostööd sihtasutusega Menschen für Menschen ja käivitasime veel ühe abiprojekti: Dallmayri kooli ehitamise enam kui tuhandele lapsele vanuses 7 kuni 16 aastat. Täielikult varustatud – mööblist koolitarvete ja raamatuteni – kooli ehitamisega sillutame lastele tee parema tulevikuni.

2020. aastal lõpetasime edukalt kolme uue klassiruumidega hoone, lugemistoaga administratiivhoone ja kahe sanitaarrajatise ehitamise.

Ehitusetappide kohta saate täpsemalt lugeda siin: Lugege lisa!

Panustame järgmiste jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisse:
(4) Kvaliteetne haridus
Etioopia lapsed koolis uusi teadmisi omandamasKaart Dano projektipiirkonnaga Etioopias

Käitume vastutustundlikult

Kohvinauding ja kliimakaitse

Ühe tassi Dallmayri kohvi süsinikdioksiidi bilansi vähendamiseks küsime endilt: mida me juba teeme? Ja mida saaksime teha paremini?

Teekond kohvitaimest kohvitassini on pikk ja iga samm väärtusahelas tekitab uusi heiteid. Siin peame küsima – kus üldse tekib suurem osa keskkonnakahjulikke gaase? Üllataval kombel on suurimaks kasvuhoonegaaside allikaks päritoluriigis toimuvad põlluharimis- ja töötlemistegevused. Isegi suurte kohvikoguste meretransport jätab väiksema jalajälje. Teie enda kodus on aga väga suur vahe sellel, kas valmistate kohvi täisautomaatse masinaga või presskannus.

Dallmayr Kaffee kontserni süsinikdioksiidi jalajälg
2020. aastal koostasime meie viie röstimisrajatise, kohvikontserni peakorteri ja Dallmayr Gastronomie Service'i jaoks organisatsiooni kliimamõju hinnangu. Selleks tegime koostööd organisatsiooniga ClimatePartner ja määrasime kasvuhoonegaaside protokolli standardit (Greenhouse Gas Protocol Standard ehk GHGP) järgides kindlaks organisatsiooni süsinikdioksiidi heited ja süsinikdioksiidi jalajälje (Corporate Carbon Footprint ehk CCF): alates toormaterjalidest, nagu kohv ja tee, küttest ja meie energiatarbimisest kuni töötajate sõitude, ärireiside ja kontoritarveteni. Kliimamõju hinnang hõlmab lisaks pakkematerjale ja logistikat.

Jalajälje vähendamiseks pikemas perspektiivis väldime süsinikdioksiidi heidete tekitamist ja vähendame olemasolevaid heiteid. Näiteks kasutame kohvi tootmisel ülitõhusaid röstimissüsteeme. Vaatame üle valgustuslahendused ja optimeerime masinate seadistused. Kasutame taastuvatest energiaallikatest pärinevat rohelist energiat kõikides kohvikontserni asukohtades Saksamaal, Münchenis asuvas gurmeemajas ning kõikides Saksa müügiasutustes ja kontorihoonetes. Braunschweigis ja Bremenis asuvas kahes tütarettevõttes kasutatakse elektri tootmiseks ka päikeseenergiat.

Kohviseemikud kohviistanduses

Hoiame enda meetmete pikaajalisel arengul ja toimivusel silma peal, uuendame regulaarselt organisatsiooni süsiniku jalajälge puudutavat teavet ning tegutseme aktiivselt, et leida igas valdkonnas täiendavaid meetodeid süsinikdioksiidi heidete vähendamiseks, näiteks asendades pakkematerjalid ringlussevõetavate alternatiividega.

Pühendunud võitlus kliimamuutuse vastu kohvi sünnikohas
Kuna saame päritolumaades süsinikdioksiidi heiteid mõjutada ainult piiratud määral, toetame kohalikke muul moel: oleme juba 2008. aastast istutanud koostöös sihtasutusega Menschen für Menschen Etioopiasse puuseemikuid. Seemikud seovad kasvamise ajal süsinikdioksiidi ja annavad sedasi väärtusliku panuse kliima kaitsmisse. Lisaks takistavad puud mulla erosiooni ja kõrbe laienemist. Praeguseks oleme koos sihtasutusega istutanud rohkem kui 52 miljonit puuseemikut – see võrdub ligikaudu 2250 hektariga.

Panustame järgmiste jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisse: (13) Kliimamuutuste vastased meetmed

Keskkonnasõbralikud lahendused kohvi kaasa haaramiseks

Kaasavõetava kohvi vastutustundlikumaks nautimiseks pürgime korduskasutatavate lahenduste poole. Kui ühekordselt kasutatav pakend on ainuke võimalus, peab see olema võimalikult keskkonnasäästlik.

 „Tagasi kasvavad“ topsid
Kaasavõetava kohvi puhul on palju potentsiaalseid võimalusi ressursside säästmiseks ja jäätmetekke vältimiseks. Hea näide teistsugusest ühekordsest lahendusest on meie gurmeesektorile mõeldud uued topsid: neid toodetakse kliimaneutraalselt ja need koosnevad 100% taastuvatest taimepõhistest toormaterjalidest. Sama kehtib kaante kohta, mida topsidele lisaks pakume.

Kõik vältimatud tootmise ajal tekkivad süsinikdioksiidi heited määratakse kindlaks ja kompenseeritakse koostöös ClimatePartneriga konkreetse kliimakaitse projekti abil. Projekti ja selle hetkeolekut saab jälgimistunnuse abil vaadata ClimatePartneri veebilehelt.

Dallmayri kliimaneutraalselt toodetud ühekordsed kohvitopsid on valmistatud 100% taastuvast taimepõhisest toormest
 • PEFC-sertifitseeritud materjalist
  valmistatud kartong
 • Suhkruroost valmistatud
  plastist sisekest
 • Sama tugev ja mugav
  nagu tavaline
  tops
 • Pole kasutatud fossiilkütuseid,
  ega naftapõhiseid plaste
 • Kõikide süsinikdioksiidi heidete
  kindlaks määramine ja kompenseerimine
  kliimakaitseprojekti abil
 • Kliimakaitseprojekti läbipaistev
  jälgimine jälgimiskoodi abil
  ClimatePartneri lehe vahendusel Kliimaneutraalne tops

Rohkem ideid korduskasutuseks
Lisaks kasutame meie müügiasutuste ja kontorihoonete kohvimasinates üha rohkem keskkonnasõbralikke ühekordseid topse, mis on valmistatud 100% taastuvast toorainest. Teeme koostööd ka klientidega, näiteks Bayreuthi Ülikool, kes soovivad võtta kasutusele uuenduslikke korduskasutamist toetavaid süsteeme. Seal kasutatakse spetsiaalseid masinaid korduvalt kasutatavate topside kokku kogumiseks. Tudeng paneb kasutatud topsi masinasse, masin loeb sellel oleva triipkoodi ja tagastab eelnevalt makstud pandi. Lahendusest, mis leiutati aastaid tagasi selleks, et pakkuda ülikoolilinnakus jätkusuutlikku kohvi, on nüüdseks saanud tõeline säästlikkuse eeskuju.

Sellest pilootprojektist täiesti eraldi on paljud Dallmayri kohviautomaadid (lauale paigutatavad) juba topsijagajata, st kasutama peab enda töökoha või muud korduskasutatavat topsi, nagu näiteks Dallmayri JoyCup. Topsijagajaga masinatel on tavaliselt nupp topsist keeldumiseks või fotosilm, mis tähendab, et kasutada on võimalik ka korduvalt kasutatavaid topse.

Panustame järgmiste jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisse:
(12) Säästev tootmine ja tarbimine

Inimeselt inimesele

Ühiskondlik tegevus piirkondlikul tasandil

Tegutseme aktiivselt üle kogu maailma ja meil on tugevad piirkondlikud juured. Keskmise suurusega pereettevõttena on sotsiaalne pühendumus kodupiirkonnas osa meie ettevõtluskultuurist. Sotsiaalvaldkonnale annetades anname osa enda edust üldsusele tagasi – olgu siis tegu tuhandete kohvipakkidega heategevusorganisatsioonile Münchner Tafel, uue kohvimasinaga puuetega inimestele tööd pakkuvale kohvikule või kolmerattalistega lastekodu tarbeks.

„Me ei jõua enda töötajaid nende pingutuste eest ära tänada ja meil on hea meel, et saame tänu meile annetatud 133 000 tassile kohvile pakkuda neile võimalust kurnavast igapäevarutiinist hetkeks välja astuda.“

Julia Dengler Alois Dallmayr Kaffee oHG juhatuse liige

133 000 tassi kohvi Müncheni haiglatele
Koroonast rusutud ajal alustasime Müncheni haiglate jaoks annetuskampaaniat motoga „Kohalike kangelaste toetuseks“. Enam kui 2000 kohvipakiga pakkusime tuge umbes 7000 õele, arstile ja teistele töötajatele.

Dallmayr Müncheni haiglatele kohvi annetamas

Dallmayr õiglase tööandjana

Iga viimne kui töötaja teeb ära erakordse hulga tööd ja me hindame seda.

Kirg naudingu vastu – meie ettevõtluskultuur
Dallmayr on enamat kui kohv, Dallmayr on lubadus. See nimi on sümboliseerinud esmaklassilist kvaliteeti juba 300 aastat. Iga kohvitass sisaldab killukest meie töötajate teadmistest, aastatepikkustest kogemustest ja pühendumusest. Lühidalt öeldes: me armastame kohvi ja kõike, mida sellest teha saab. Just see kirg teeb meist oma ala meistrid. See ajendab meid alati otsima uusi võimalusi ning töötama välja säästvaid ja unikaalseid lahendusi naudingu pakkumiseks.

Oleme rõõmsad, et meie töötajad tunnevad Dallmayris töötamise üle uhkust. Tänutäheks jäävad nad meile tihti aastateks või isegi aastakümneteks lojaalseks. Meie täname neid omalt poolt positiivse töökeskkonna, õiglase palga, hea töö ja eraelu tasakaalu, töötajahüvitiste ja mitmekesiste arenguvõimalustega.

Iga töötaja saab lisaks seadusega nõutud ja kokkulepitud tasule tulemustasu.

Grupifoto Dallmayri töötajatest delikatessipoe ees

Võrdsed võimalused ja mitmekesisus
Pereettevõttena on meie juured Münchenis, kuid tegevushaare ulatub üle kogu maailma. Dallmayri edusse panustab enda erinevate individuaalsete oskustega ligikaudu 4200 töötajat 18 riigist. Meie jaoks on loomulik käituda ja mõelda sallivalt ja kosmopoliitselt. Pakume kõigile võrdseid võimalusi ning ei salli rassil või rahvusel, sool, religioonil, uskumustel, vanusel, puudel, seksuaalsel sättumusel, nahavärvusel, poliitilistel hoiakutel või sotsiaalsel päritolul põhinevat diskrimineerimist. Austame mitmekesisust ja toetame aktiivselt kaasavat suhtumist. Näiteks töötab meie Bremeni filiaalis püsival töökohal 15 intellektipuudega isikut. Lisaks töötame väsimatult, et suurendada naiste osakaalu kõikidel ettevõtte tasanditel, eriti aga juhtivatel ametikohtadel.

Töö ja pere
Pereettevõttena mõistame väga hästi perekonna tähtsust. Meie jaoks on oluline eluterve tasakaal töö- ja eraelu vahel. See hoiab meid pikemas perspektiivis tervena, tekitab motivatsiooni ja tõstab võimekust. Paindlike töötundide ja osalise tööaja võimalustega loome nii meeste kui ka naiste jaoks ideaalsed tingimused enda perekonna ja töö ühildamiseks.

Heaolu ja tervis
Pakume igapäevaselt loendamatuid naudinguhetki mitte ainult enda klientidele, vaid ka töötajatele. Selleks pakume tasakaalustatud eineid Müncheni peakontori sööklas, täielikult varustatud kohvi- ja teenurkasid puhkepausideks ja palju muud. Lisaks peame oluliseks, et kõik meie töötajad järgiksid rangeid tervishoiu- ja ohutusnorme. Korraldame esmaabikoolitusi ning erinevaid töötervishoiu ja -ohutusega seotud koolitusi. Lisaks hoolitseb töötajate hea tervisliku seisukorra eest ettevõtte arst.

Panustame järgmiste jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisse:
(8) Tööhõive ja majanduskasv
cookie-information