Dallmayr
Menschen für Menschen LogoBio LogoFairtrade LogoRainforest Alliance LogoDallmayr Via Verde LogoJane Goodall Logo

Myślmy dalej.

Kawa jest produktem naturalnym, a droga z farm kawy do delikatesów jest długa. Aby łańcuch wartości był zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, codziennie pracujemy nad tym, aby chronić zasoby naturalne i zmniejszać nasz ekologiczny ślad węglowy. Ważny jest dla nas kompleksowy proaktywny sposób postępowania, obejmujący wymiar ekonomiczny, ekologiczny oraz socjalny. W ten sposób krok po kroku rośnie „drzewo zrównoważonego rozwoju” ze wszystkimi naszymi projektami, koncepcjami i pomysłami.

Co robi Dallmayr?
Życie zgodnie z wartościami. Działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Coraz więcej ludzi widzi więcej niż brzeg filiżanki i pyta się: Skąd pochodzi kawa lub herbata? Jak jest hodowana? Jakie są warunki życia rolników i ich rodzin na miejscu? Jak mogę się samodzielnie przyczynić do ochrony zasobów? Smak i dobra świadomość coraz bardziej idą ręka w rękę. Dobry rozwój, jaki wspieramy, ponieważ w celu wyprodukowania kawy wysokiej jakości musimy postępować ostrożnie z naturą i ludźmi na miejscu. Tylko w ten sposób możemy w długiej perspektywie zabezpieczyć podstawy życiowe w krajach upraw oraz nawiązać oparte na zaufaniu relacje handlowe na miejscu.

Jako firma rodzinna bardzo poważnie podchodzimy do warunków życia i pracy hodowców kawy oraz ich rodzin. Kawa jest najczęściej uprawiana w krajach rozwijających się, o niewielkiej sile gospodarczej, ze słabą ofertą edukacyjną i wysokim przyrostem ludności.
Dlatego od dziesięcioleci przy nabywaniu surowej kawy stawiamy na jakość, dzięki której rolnicy uzyskują odpowiednio wysokie zyski. Kawa pochodzi najczęściej od wytwórców małorolnych, którzy uprawiają swoje pola w sposób zbliżony do naturalnego. Ponadto pozyskujemy coraz więcej surowej kawy z hodowli zrównoważonej i współpracujemy ze wszystkimi właściwymi organizacjami certyfikującymi.

Dzięki precyzyjnej pracy projektowej idziemy jeszcze krok dalej i poprawiamy warunki życia ludzi w krajach, w których uprawia się kawę, np. w Etiopii i Tanzanii. W Etiopii od 2008 roku wspieramy organizację pomocy „Ludzie dla ludzi”. Wspólnie zasadziliśmy już ponad 52 mln drzew i wybudowaliśmy szkołę dla ponad tysiąca dzieci. Teraz w bliskiej współpracy z fundacją i ze wsparciem bawarskiego rządu krajowego krok po kroku powstaje nowy region kawy wraz ze spółdzielnią kawową. W ten sposób stwarzamy podstawowe warunki do kompleksowej pomocy w rozwoju oraz trwałej poprawy warunków życia. W Tanzanii wspieramy wartościową pracę brytyjskiej działaczki na rzecz ochrony zwierząt i środowiska Jane Goodall.

„Jesteśmy bardzo dumni, że w 2021 roku za nasze zaangażowanie w Etiopii otrzymaliśmy niemiecką nagrodę za projekty zrównoważonego rozwoju”.

dr Johannes Dengler,
członek kierownictwa firmy Alois Dallmayr Kaffee oHG

Myślimy dalej. Zrównoważone działania są elementem naszego firmowego DNA. Niektóre kamienie milowe zostały już osiągnięte, kolejne projekty są planowane, na przykład zmiana na opakowania ekologiczne. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w swojej agendzie 2030 ustaliła katalog z 17 głównym celami zrównoważonego rozwoju, które służą jako kompas i mają być wdrażane na poziomie krajowym. W naszych staraniach z zakresu zrównoważenia postępujemy zgodnie z tymi celami zrównoważonego rozwoju (SDG).

Uprawa kawy: Dwie dłonie sadzą sadzonkę

Przyjemność pod znakiem zrównoważonego rozwoju –
te kawy i herbaty Dallmayr są certyfikowane

Certyfikowane kawy i herbaty mają jednoznaczny znak. Gwarantują one zrównoważone uprawy plantacji i uczciwe ceny dla rolników.

Naturalne wyróżnienie –
jakość małych porządnych farm

Certyfikowana kawa ze zrównoważonych upraw często ma jednoznaczny znak. To jednak nie oznacza, że tylko w przypadku tej kawy handel odbywa się w sposób zrównoważony i uczciwy. Takie ziarna mogą pochodzić również z farm, które funkcjonują zgodnie z zasadami zrównoważenia gospodarczego, ekologicznego i socjalnego, ale nie mają certyfikatów. Powód: Certyfikaty są drogie. Wielu hodowców kawy, którzy prowadzą swoje farmy wprawdzie w sposób ekologiczny, nie ma dostępu do tych wyróżnień. Akurat w Etiopii często się to zdarza. Tutaj kawowce rosną najczęściej w małych rolniczych kulturach mieszanych, które można uprawiać w sposób tradycyjny i prawie bez zastosowania nawozów oraz pestycydów.

Hodowca kawy sprawdza jakość owoców kawy

Na takich farmach rozwijają również inne rośliny, na przykład palmy bananowe lub kokosowe, tak zwane rośliny cieniolubne, korzystne podczas upraw kawy. W ten sposób również ta kawa jest zrównoważona, przyjazna dla środowiska i zapewnia małym rolnikom zbiory o znacznie wyższej jakości. Z tych farm Dallmayr pozyskuje głównie swoje etiopskie kawy gwarantuje rolnikom zbyt również przy słabych zyskach ze zbiorów i wyższych cenach.

Ponadto dzięki dużemu wykorzystaniu wysokojakościowej kawy Arabica poprawiamy sytuację z zyskami w krajach pochodzenia: z reguły znacznie droższe umyte gatunki Arabica zapewniają hodowcom kawy odpowiednio wyższe zyski.

Nasze zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju:
(8) Godna praca i rozwój gospodarczy
(9) Przemysł, innowacje i infrastruktura
(12) Zrównoważona konsumpcja i produkcja

Herbaciana rozkosz z odpowiedzialnością

Od ogrodów herbacianych do filiżanki również herbata przechodzi przez wiele rąk. Oprócz zadowolenia naszych klientów istotne jest dla nas niezniszczone środowisko oraz uczciwe i bezpieczne warunki pracy.

Szeroki widok na obszary uprawy herbatyOsoba pomagająca w zbiorach zrywa liście herbaty na plantacji herbaty

Nasze herbaty pochodzą z najlepszych ogrodów herbacianych na świcie i są produkowane wyłącznie ortodoksyjnie, czyli metodą tradycyjną i głównie ręcznie. Zakupy opierają się ‒ podobnie jak w przypadku kawy ‒ na wieloletnich partnerstwach opartych na zaufaniu. Jako podstaw dla skutecznej współpracy z dostawcami opracowaliśmy zasady etyczne, które oceniamy i sprawdzamy podczas regularnych audytów.

Niektóre ogrody herbaciane oferują standardy znacznie wykraczające poza wymagane podstawy ustawowe. Udostępniają przedszkola i szkoły oraz zapewniają odpowiednią opiekę medyczną. Oprócz wynagrodzenia zbieracze i pracownicy w manufakturach herbaty często otrzymują również dodatki w postaci żywności, gazu do gotowania lub czystej wody pitnej.

„Kto preferuje herbaty ze znakiem ekologicznym, znajdzie je w naszym asortymencie. Ponad dwie trzecie naszych piramid herbaty ma na przykład certyfikat. W zależności od dostępności i jakości preferujemy herbaty z kontrolowanej hodowli biologicznej. Ponadto niektóre gatunki herbaty Keo znajdują się w uczciwym obrocie handlowym”.

Christoph Knobloch
Nabywca herbaty
Nasze zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju:
(8) Godna praca i rozwój gospodarczy
(9) Przemysł, innowacje i infrastruktura
(12) Zrównoważona konsumpcja i produkcja

Nadzieja rośnie. Ponad 52 miliony razy.

Drzewa i studnie dla Etiopii

Etiopska Arabica wyżynna od lat 60. XX wieku kształtuje sam wielu kaw
Dallmayr. Jako pierwszy niemiecki importer i do dzisiaj jeden z największych odbiorców etiopskiej
wyżynnej kawy Arabica firma Dallmayr czuje się mocno związana z 
tym wschodnioafrykańskim krajem. Z wieloma rodzinami od pokoleń jest bliski kontakt.
Dlatego bardzo zależy nam na zrównoważonym wzmacnianiu kraju.

Dla zielonej Etiopii
Od 2008 roku wspieramy przez sprzedaż czystej gatunkowo etiopskiej kawy programy zalesiania fundacji „Ludzie dla ludzi”. Sfinansowano już ponad 52 mln sadzonek drzew*. Dlatego od postaw zajmujemy się głównym problemem kraju: grożącym zapiaszczeniem. Drzewa, które rosną w szkółkach fundacji z posadzonych sadzonek, poprawiają jakość gleby. Zalesianie zapobiega erozji i w ten sposób trwale zabezpiecza podstawę życiową tutejszych rodzin.

Nasze zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju:
(2) Brak głodu
(13) Działania z zakresu ochrony klimatu
(15) Życie na wsi
Hodowla kawy: dwie dłonie obejmują sadzonkę kawy *Stan: 07.2023 Logo Ludzie dla ludzi
Osoba pomagająca w zbiorach prezentuje czerwone owoce kawy w koszu przed krzewami kawy

Spółdzielnia kawowa
Razem z organizacją Ludzie dla ludzi zbudujemy w nachodzących katach nowy region kawy o strukturze małorolnej. W ramach inicjatywy w obszarze projektu Dano zapewniamy, że lokalni hodowcy kawy w przyszłości będą mieli jeszcze większe zyski ze swojego produktu. Projekt pomaga w zwiększeniu produktywności rolnictwa i stwarza jednocześnie trwałe perspektywy, w szczególności dla bezrobotnej młodzieży. Dzięki zwiększeniu produktywności hodowcy kawy mają większe plony, a tym samym zyski.

Nasze zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju:
(8) Godna praca i rozwój gospodarczy
(9) Przemysł, innowacje i infrastruktura
(12) Zrównoważona konsumpcja i produkcja
Etiopska dziewczynka pije czystą wodę pitną ze studni

Czysta wodna pitna
W Etiopii około połowa ludności nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Dzięki sprzedaży etiopskiej kawy w ramach tygodni zrównoważonego rozwoju w handlu finansujemy budowę studni. Poprawiają one nie tylko zdrowie Etiopczyków, lecz ich całe życie. Nie trzeba już korzystać z wymagających i niebezpiecznych dziur na wodą ze znacznie oddalonych źródeł, czym tradycyjnie zajmują się kobiety. W ten sposób przede wszystkim dziewczynki zyskują czas na chodzenie do szkoły.

Nasze zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju:
(6) Czysta woda i instalacje sanitarne

Wysokiej jakości kształcenie i równouprawnienie

W Etiopii sześcioro na dziesięcioro dzieci nie może chodzić do szkoły w odpowiednim wieku. 43 procent mężczyzn i 59 procent kobiet jest analfabetami. Kształcenie odgrywa jednak kluczową rolę w walce z biedą. Stwarza perspektywy na przyszłość.

Szansa dla tysięcy dzieci
We wrześniu 2018 roku rozbudowaliśmy partnerstwo z fundacją „Ludzie dla ludzi” i rozpoczęliśmy nowy projekt pomocowy: budowę szkoły Dallmayr dla ponad tysiąca dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Przez budowę i całkowite wyposażenie ‒ od mebli, przez materiały szkolne, po książki ‒ towarzyszymy dzieciom w ich drodze ku lepszej przyszłości.

Latem 2020 roku ukończono budowę trzech nowych bloków z salami lekcyjnymi, budynku administracyjnego z czytelnią oraz dwóch domów sanitarnych.

Dowiedz się więcej i poznaj poszczególne etapy budowy: Dowiedz się więcej!

Nasze zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju:
(4) Wysokiej jakości kształcenie
Etiopskie dzieci uczą się w szkoleMapa Etiopii z obszarem projektu Dano

Pokazujemy odpowiedzialność

Smak kawy i ochrona klimatu

Aby zmniejszyć bilans CO₂ filiżanki kawy Dallmayr, zaglądamy głębiej: Do już robimy? Co możemy jeszcze poprawić?

Droga od rośliny kawowej do filiżanki kawy jest długa, a każdy krok wzdłuż łańcucha wartości powoduje emisje. Ciekawym pytaniem jest, gdzie powstaje najwięcej gazów wpływających na klimat? Co ciekawe, w samym kraju pochodzenia, podczas hodowli i przetwarzania. Nawet transport kawy w dużych ilościach statkiem ma mniejsze znaczenie. W domu jednak jest znaczna różnica, czy kawa jest przygotowywana z pełnego ekspresu, czy też z zaparzacza.

Ślad CO₂ dla grupy Dallmayr w segmencie kawy
W naszych pięciu zakładach prażenia, administracji grupy z segmentu kawy oraz usługach gastronomicznych Dallmayr opracowaliśmy w 2020 roku bilans klimatyczny przedsiębiorstwa. Razem z ClimatePartner zarejestrowaliśmy w tym celu emisje CO₂ na podstawie standardowego protokołu gazów cieplarnianych (GHGP) oraz ustaliśmy nasz korporacyjny ślad węglowy (CCF): począwszy od surowców takich jak surowa kawa i herbata, przez ogrzewanie i zużycie naszej energii, przez dojazdy naszych pracowników oraz podróże służbowe, po nasze materiały biurowe. Również materiały biurowe i logistyka są zawarte w bilansie.

Aby w długiej perspektywie zmniejszyć, uniknąć i zredukować nasze emisje CO₂, tam gdzie dzisiaj jest to możliwe. W produkcji stosowane są na przykład wysoko wydajne instalacje do prażenia. Modyfikujemy koncepcję oświetlenia i optymalizujemy ustawienia maszyn. We wszystkich zakładach grupy z segmentu kawy w Niemczech oraz w delikatesach w Monachium i we wszystkich niemieckich filiach sprzedażowych i biurowych stawiamy na ekologiczny prąd z odnawialnych źródeł energii. W dwóch zakładach naszej spółki zależnej w Brunszwiku i Bremie prąd generowany jest ponadto z instalacji fotowoltaicznych.

Sadzonki kawy na plantacji kawy

Postęp i skuteczność naszych działań obserwujemy w długiej perspektywie, aktualizujemy regularnie nasz CCF i pracujemy we wszystkich obszarach z myślą o przyszłości nad kolejnymi rozwiązaniami oszczędzającymi energię, np. alternatywami umożliwiającymi recykling naszych opakowań.

Zaangażowanie przeciwko zmianom klimatu w miejscu pochodzenia kawy
Ponieważ tylko w ograniczonym stopniu możemy wpływać na emisje CO₂ w krajach pochodzenia, zwracamy ludziom na miejscu coś w inny sposób: od 2008 roku razem z fundacją „Ludzie dla ludzi” sadzimy w Etiopii sadzonki drzew. Sadzonki wiążą dwutlenek węgla podczas wzrostu i w wartościowy sposób przyczyniają się do ochrony klimatu. Ponadto drzewa zapobiegają erozji gleby i powstrzymują rozprzestrzenianie się pustyni. Do dzisiaj razem z fundacją zasadziliśmy ponad 52 miliony sadzonek drzew, co odpowiada wielkości około 4200 boisk piłkarskich.

Nasze zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju: (13) Działania z zakresu ochrony klimatu

Ekologiczne rozwiązanie dla kawy na wynos

Dla świadomej rozkoszy kawowej w drodze wdrażamy rozwiązania wielokrotnego użytku. Jeśli konieczny jest element jednorazowy, wykonujemy go w najbardziej ekologiczny sposób.

Kubki, które „rosną”
W przypadku kawy na wynos jest duży potencjał ochrony zasobów i unikania odpadów. Dobrym przykładem alternatywnego rozwiązania jednorazowe są nasze nowe kubki do gastronomii: są produkowane w sposób neutralny dla klimatu i składają się w 100% z odrastających surowców na bazie roślin. To samo dotyczy również pasujących pokrywek, które oferujemy w uzupełnieniu.

Wszystkie emisje CO₂, które powstają podczas produkcji, ustalamy i kompensujemy przez konkretny projekt ochrony klimatu we współpracy z ClimatePartner. Przez identyfikator śledzenia na stronie ClimatePartner projekt i aktualny stan są jednoznacznie widoczne.

Kawa na wynos produkowana w sposób neutralny dla klimatu marki Dallmayr z całkowicie odrastających surowców na bazie roślin
 • Karton z lasów z certyfikatem PEFC
 • Wewnątrz biologiczna powłoka
  z tworzywa sztucznego z trzciny
  cukrowej
 • Stabilność i uczucie Trink­
  jak w przypadku
  konwencjonalnego kubka
 • Brak kopalnego tworzywa
  sztucznego na bazie oleju
 • Ustalenie wszystkich emisji Co₂
  i kompensacja w ramach
  projektu ochrony klimatu
 • Przejrzyste śledzenie
  projektu ochrony klimatu
  za pomocą identyfikatora śledzenia ClimatePartner Kubek neutralny dla klimatu

Więcej pomysłów dla wielokrotnego użytku
Również w przypadku naszych ekspresów do kawy w segmencie sprzedaży i biurowym stawiamy coraz bardziej na ekologiczne kubki jednorazowe w całości z odrastających surowców. Ponadto razem z klientami opracowujemy innowacyjne systemy wielokrotnego użytku, jak na przykład dla Uniwersytetu w Bayreuth. Tam stosowane są specjalne automaty zwrotne na kubki wielokrotnego użytku, w których studenci na podstawie kodu kreskowego automatycznie otrzymują swoją kaucję. To co przed laty rozpoczęło się od oferty zrównoważonej kawy na kampusie, ma teraz charakter wzorcowy.

Niezależnie od tego projektu pilotażowego, wiele automatów Dallmayr działa już bez mechanizmu na kubki (urządzenia Table Top), tzn. przychodzi się z własną filiżanką z biura lub innym kubkiem wielorazowym, np. Dallmayr Joycup. Automaty z mechanizmem na kubki są z reguły wyposażona w przycisk zatrzymania i sterowane fotokomórką ‒ tak funkcjonują rozwiązania wielorazowe również tutaj.

Nasze zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju:
(12) Zrównoważona konsumpcja i produkcja

Od człowieka do człowieka

Zaangażowanie społeczne w regionie

Jesteśmy aktywni na całym świecie ‒ a jednocześnie mocno osadzeni w regionie. Dla naszej średniej wielkości firmy rodzinnej zaangażowanie społeczne w rodzinnymi regionie należy do kultury przedsiębiorstwa. Przez wsparcie placówek specjalnych zwracamy pewną część naszego sukcesu społeczeństwu ‒ są to na przykład tysiące paczek kawy dla Münchner Tafel, nowy ekspres do kawy dla kawiarni integracyjne lub rowerki trójkołowe dla domu dziecka.

„Nie jesteśmy w stanie dostatecznie wyrazić naszego podziękowania nieustającemu zaangażowaniu pracowników ‒ bardzo nam miło, że przekazując ponad 133 000 filiżanek kawy podarowaliśmy bohaterom z klinik przyjemną przerwę w trudnej codziennej pracy w placówkach”.

Julia Dengler członek kierownictwa firmy Alois Dallmayr Kaffee oHG

133 000 filiżanek kawy dla monachijskich klinik
W czasie pandemii koronawirusa rozpoczęliśmy akcję darowizn dla monachijskich klinik pod hasłem „Pomagamy lokalnym bohaterom”. Ponad 2000 paczek kawy trafiło do około 7000 pielęgniarzy, lekarzy i innych pracowników.

Dallmayr przekazuje kawę do monachijskich klinik

Dallmayr jako uczciwy pracodawca

Każda osoba wnosi bardzo dużo i doceniamy to.

Pasja dla przyjemności ‒ nasza kultura przedsiębiorstwa
Dallmayr to więcej niż kawa, Dallmayr to obietnica. Nazwa oznacza od ponad 300 lat doskonałą jakość produktu. Nasi pracownicy codziennie wkładają swoją wiedzę, wieloletnie doświadczenie, a przede wszystkim pasję w każdą filiżankę kawy. Krótko: Uwielbiamy kawę ‒ i wszystko, co można z niej zrobić. Dzięki tej pasji nasz zawód zmienia się w prawdziwe rzemiosło. Ona daje nam siłę wkraczania cały czas na nowe drogi oraz opracowywania zrównoważonych i unikalnych rozwiązań smakowych.

Miło nam powiedzieć, że nasi pracownicy z dumą pracują w firmie Dallmayr. Odwdzięczają się nam wiernością często przez wiele lat, a nawet dziesięcioleci. Chcemy też dać im coś w zamian, oferując pozytywna atmosferę w pracy, odpowiednie wynagrodzenie, równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym, uzupełniające korzyści dla pracowników oraz różnorodne możliwości rozwoju.

Każdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie odpowiednie do świadczonej pracy, które wykracza poza wymagania przepisów pracy i zbiorowych umów pracy.

Grupowe zdjęcie pracowników Dallmayr przed delikatesami

Równość szans i różnorodność
Jako przedsiębiorstwo rodzinne mamy lokalne korzenie w Monachium, a jednocześnie prowadzimy działalność na całym świecie. Około 4200 pracowników z 18 krajów na całym świecie dba dzięki swoim różnym i indywidualnym umiejętnościom o sukces firmy Dallmayr. Dla nas oczywistością jest myślenie i działanie tolerancyjne oraz otwarte na świat. Oferujemy równe szanse dla wszystkich i nie tolerujemy dyskryminacji na tle etnicznym lub państwowym, płci, religii, światopoglądu, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, koloru skóry, poglądów politycznych i pochodzenia społecznego. Stawiamy na różnorodność i aktywnie działamy na rzecz włączenia. W naszym zakładzie w Bremie oferujemy na przykład stałe miejsce pracy 15 osobom z niepełnosprawnością umysłową. Ponadto pracujemy ciągle nad tym, aby zwiększać liczbę kobiet na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa, w szczególności na stanowiskach kierowniczych.

Kariera i rodzina
Jako firma rodzinna szczególnie rozumiemy znaczenie rodziny. Równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym jest dla nas ważna. Zapewnia ona nam długotrwałe zdrowie, motywację, a dzięki temu skuteczność. Dzięki elastycznemu czasowi pracy i modelom pracy na niepełny etat stwarzamy kobietom i mężczyznom w takim samym stopniu idealne warunki ramowe na pogodzenie pracy i życia rodzinnego.

Dobre samopoczucie i zdrowie
Liczne momenty przyjemności oferujemy nie tylko naszym klientom, ale również naszym pracownikom. Oferta obejmuje zbilansowane posiłki w firmowej stołówce w monachijskiej centrali oraz całkowicie wyposażone aneksy kawowe i herbaciane na małą przerwę w międzyczasie. Ponadto przywiązujemy wagę do wysokich standardów BHP dla wszystkich pracowników. Oprócz kształcenia na ratowników pierwszej pomocy i różnych szkoleń w zakresie ochrony pracy, lekarz zakładowy dba o poprawę i utrzymanie zdrowia pracowników.

Nasze zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju:
(8) Godna praca i rozwój gospodarczy
cookie-information