Dallmayr

Ethiopia

Zrównoważona kawa rodzima z Etiopii

Przyszłość z kawą – budowa spółdzielni

Razem z fundacją „Ludzie dla ludzi” oraz ze wsparcie państwowego rządu Bawarii stworzymy w kolejnych latach nowy region kawy ze strukturą małorolną w Etiopii. Powstanie w regionie projekty Dano – około cztery godziny jazdy na południowy zachód od stolicy Addis Abeba. Mieszkańcy płaskowyżu żyją w najprostszych warunkach przeważnie z uprawy roli i hodowli zwierząt. Na wysokościach od 1500 do 2500 produkują kawę dotychczas wyłącznie na lokalny rynek.

Przez wbudowanie „stacji mycia” i „suchego młyna” przyczyniamy się do rozwoju uprawy kawy i wspólnie rozbudowujemy zrównoważoną spółdzielnię kawy. W ten sposób stwarzamy podstawowy warunek trwałej poprawy warunków życia, czyli szansę na samorozwój ludzi. Łącznie zatrudnienie znajdzie ponad 1250 rolników i około 50 bezrobotnych młodych osób.

Dwie dłonie sadzą sadzonkę drzewa

Stwarzanie perspektyw – szkoła na 1000 dzieci

Sześcioro z dziesięciorga dzieci nie może chodzić do szkoły odpowiedniej dla ich wieku. 43 procent mężczyzn i 59 procent kobiet jest analfabetami. Edukacja jest jednak kluczem w walce z biedą i stwarza perspektywy dla przyszłości. Dlatego w 2018 roku razem z fundacją rozpoczęliśmy kolejny projekt pomocowy: budowę nowej szkoły podstawowej Kekero Jibat w regionie Dano, gdzie obecnie zawiązywana jest spółdzielnia kawy. Budowa szkoły wraz z pełnym wyposażeniem – od mebli, przez materiały szkolne po książki – pozwoli zrobić pierwszy krok ku lepszej przyszłości 1000 dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

Po dwuletniej budowie szkoła została ukończona latem 2020 roku. Ma ona trzy nowe bloki z pracowniami, budynek administracyjny z czytelnią oraz dwa budynki sanitarne. Ze względu na pandemię koronawirusa dzieci mogą chodzić do nowej szkoły dopiero od wiosny 2021.

Tak rosła szkoła krok po kroku – od 2018 do 2021 roku

Nadzieja rośnie. Zasadzono ponad 54 miliony
sadzonek drzew.

Wspólnie zajmujemy się od podstaw jednym z głównych problemów Etiopii: grożącym zapiaszczeniem. Ten wschodnioafrykański kraj jest dzisiaj zalesiony tylko w trzynastu procentach powierzchni kraju. Przyczyny są różnorodne – nadmierne użytkowanie, wycinanie lasów, przyrost ludności i zmiany klimatyczne. W skutek tego wymywane są duże części płodnego kraju lub dochodzi do zapiaszczenia gleb. Dlatego wspieramy program zalesiania fundacji „Ludzie dla ludzi” i co roku przekazujemy kilka tysięcy sadzonek drzew.

Ludzie dla ludzi

Do dzisiaj zebrano w ten sposób ponad 54 milion sadzonek drzew. Drzewa rosnące w szkółkach fundacji z zasadzonych sadzonej poprawiają jakość gleby. Zalesianie zapobiega erozji i zapewnia w ten sposób podstawę życiową dla rodzin rolników na miejscu. Szczególnie atrakcyjne są drzewa owocowe, których owoce można później sprzedać na rynku.

54.000.000
Aktualna liczba przekazanych sadzonek drzew.
Stan 07.2023
Karlheinz Böhm z etiopskim dzieckiem na ramieniuSadzonka rośliny kawy

Źródło życia – czysta woda pitna

W Etiopii około połowa ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Przed sprzedaż etiopskiej kawy w ramach tygodni zrównoważonego rozwoju wspólnie z partnerami handlowymi sfinansowaliśmy budowę studni. Poprawiają one nie tylko zdrowie Etiopczyków, lecz ich całe życie. Męczące, niebezpieczne noszenie wody z oddalonych źródeł, które tradycyjnie jest zadaniem kobiet, należy już do przeszłości. Dzięki temu przede wszystkim dziewczynki zyskują czas na chodzenie do szkoły.

Kawa Dallmayr Ethiopia całe ziarna i mielona

Ethiopia przez
duże E, jak zaangażowanie!

Można wesprzeć nasze
projekty z Dallmayr Ethiopia!

cookie-information