Dallmayr
Menschen für Menschen LogoBio LogoFairtrade LogoRainforest Alliance LogoDallmayr Via Verde LogoJane Goodall Logo

Galvoti į priekį.

Kava yra natūralus produktas ir kelias nuo kavos ūkių iki delikatesų parduotuvės yra ilgas. Siekdami, kad vertės grandinė būtų tvari, mes kasdien stengiamės tausoti gamtos išteklius ir sumažinti mūsų ekologinį pėdsaką. Mums svarbus holistinis, iniciatyvus požiūris, kuris vienodai apima ekonominius, ekologinius ir socialinius aspektus. Tokiu būdu „tvarumo medis“ po truputį auga kartu su visais mūsų projektais, koncepcijomis ir idėjomis.

Ko siekia „Dallmayr“?
Gyventi vertybėmis. Veikti tvariai.

Vis daugiau žmonių gilinasi į kavos atsiradimo istoriją ir mūsų klausia: iš kur mano kava ar arbata? Kaip ji auginama? Kokios yra vietos ūkininkų ir jų šeimų gyvenimo sąlygos? Ir kaip galėčiau prisidėti prie išteklių taupymo? Malonumas ir rami sąžinė vis dažniau eina koja kojon. Tai puiki tendencija, kuriai pritariame, nes norėdami nuolat gaminti aukštos kokybės kavą, turime būti dėmesingi gamtai ir vietos gyventojams. Tik taip galime ilgainiui užtikrinti pragyvenimą auginančiose šalyse ir užmegzti glaudžius, pasitikėjimu pagrįstus vietos prekybos santykius.

Kaip šeimos įmonė labai rimtai vertiname kavos ūkininkų ir jų šeimų darbo ir gyvenimo sąlygas. Kavą auginančios šalys dažnai yra besivystančios šalys, kurių ekonominis pajėgumas yra žemas, jose siūlomos prastos išsilavinimo galimybės ir stebimas didelis gyventojų skaičiaus augimas.
Todėl mes dešimtmečius pirkdami neapdorotą kavą orientuojamės į kokybę, su kuria ūkininkai gauna atitinkamai didesnes pajamas. Kava dažniausiai gaminama smulkių gamintojų, kurie vis dar natūraliai dirba savo laukus. Be to, mes gauname vis daugiau neapdorotos kavos iš tvaraus auginimo ir bendradarbiaujame su visomis atitinkamomis sertifikavimo organizacijomis.

Tikslingai vykdydami projektus, mes žengiame dar vieną žingsnį į priekį ir pageriname žmonių, gyvenančių kavą auginančiose šalyse, tokiose kaip Etiopija ir Tanzanija, gyvenimo sąlygas. Etiopijoje mes nuo 2008 m. remiame Etiopijos pagalbos fondą „Žmonės - žmonėms“. Kartu mes jau pasodinome daugiau nei 52 milijonus medžių ir pastatėme mokyklą, skirtą daugiau nei tūkstančiui vaikų. Dabar žingsnis po žingsnio, glaudžiai bendradarbiaujant su fondu ir remiant Bavarijos valstybės vyriausybei, kuriamas naujas kavos regionas ir kooperatyvas. Taip sukuriame pagrindines sąlygas holistinės plėtros pagalbai ir tvaraus gyvenimo sąlygų gerinimui. Tanzanijoje remiame vertingą britų gyvūnų ir aplinkosaugos aktyvistės Jane Goodall darbą.

„Mes labai didžiuojamės, kad dėl savo įsipareigojimo Etiopijoje 2021 m. gavome Vokietijos apdovanojimą už tvarumo projektus.“

Dr. Johannes Dengler,
„Alois Dallmayr Kaffee oHG“ vadovybės narys

Mes galvojame į priekį. Tvarūs veiksmai yra mūsų veiklos DNR dalis. Kai kurie etapai jau pasiekti ir planuojami tolesni projektai, pavyzdžiui, perėjimas prie aplinkai nekenksmingų pakuočių. Savo darbotvarkėje 2030 Jungtinės Tautos (JT) apibrėžė katalogą su 17 pagrindinių tvaraus vystymosi tikslų, kuriais reikia vadovautis ir kurie turi būti įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu. Siekdami tvarumo, mes vadovaujamės šiais tvaraus vystymosi tikslais (SDG).

Kavos auginimas: dvi rankos pasodina sodinuką

Malonumas su tvarumo ženklu –
šios „Dallmayr“ kavos ir arbatos yra sertifikuotos

Sertifikuota kava ar arbata turi aiškią žinutę nešančią etiketę. Ji garantuoja, kad plantacijos tvarkomos tvariai ir ūkininkai gauna teisingą užmokestį.

Natūraliai apdovanota –
kokybė iš mažų, puikių ūkių

Sertifikuota tvaraus auginimo kava dažnai turi aiškią žinutę nešančia etiketę. Tačiau tai nereiškia, kad tik ši kava yra tvari ir sąžiningai parduodama. Tokios pupelės taip pat gali būti iš ūkių, kurie yra ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai tvarūs, tačiau nėra sertifikuoti. Nes sertifikatai yra brangūs. Daugelis kavos augintojų, kurie valdo savo ūkius laikydamiesi ekologiškų standartų, negali gauti šių apdovanojimų. Kaip tik Etiopijoje tai dažnai atsitinka. Čia kavamedžiai dažniausiai auga mažose kaimo mišriose kultūrose, kurios auginamos tradiciškai ir beveik nenaudojant trąšų ir pesticidų.

Kavos ūkininkas tikrina kavamedžių vaisių kokybę

Tokiuose ūkiuose klesti ir kiti augalai, pavyzdžiui, bananų ar kokosų palmės, vadinamieji šešėliniai augalai, kurie yra naudingi auginant kavą. Tai reiškia, kad ši kava taip pat yra tvari, nekenksminga aplinkai ir suteikia smulkesniems ūkininkams žymiai aukštesnės kokybės derlių. „Dallmayr“ daugiausia gauna Etiopijos kavą iš šių ūkių ir garantuoja ūkininkams pirkimą net ir esant prastam derliui bei aukštesnėms kainoms.

Be to, intensyviai naudodami aukštos kokybės arabikos kavą, mes pageriname pajamų padėtį kilmės šalyse: paprastai daug brangesnės nuplaunamos arabikos kavos rušys suteikia atitinkamai didesnes pajamas kavos ūkininkams.

Mūsų indėlis siekiant tvaraus vystymosi tikslų:
(8) Orumo nežeidžiantis darbas ir ekonomikos augimas
(9) Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra
(12) Tvarus vartojimas ir gamyba

Atsakingas arbatos gėrimas

Nuo arbatos sodų iki puodelio arbata taip pat praeina per daugybę rankų. Be mūsų klientų pasitenkinimo, mums taip pat svarbi nepažeista aplinka ir teisingos, saugios darbo sąlygos.

Panorama į arbatos auginimo vietovesDerliaus nuėmėja skina arbatos lapus arbatos plantacijoje

Mūsų arbatos yra iš geriausių arbatos sodų pasaulyje ir yra gaminamos tik naudojant tradicinius metodus ir daugiausia rankomis. Panašiai kaip ir ilgalaikėmis , patikimomis .partnerystėmis grindžiamas kavos pirkimas. Kaip sėkmingo bendradarbiavimo su tiekėjais pagrindą, mes nustatėme etikos principus, kuriuos vertiname ir tikriname atlikdami reguliarius auditus.

Kai kurie arbatos sodai siūlo standartus, kurie gerokai viršija reikalaujamą teisinį pagrindą. Jie aprūpina vaikų darželius ir mokyklas bei teikia tinkamą medicininę pagalbą. Be atlyginimo, arbatos fabrikų rinkėjos ir darbininkai dažnai gauna priedus maisto, dujų maistui gaminti ar švaraus geriamojo vandens forma.

„Tie, kurie mėgsta arbatas su bioetikete,mūsų asortimente ras tai, ko ieško . Pavyzdžiui, daugiau nei du trečdaliai mūsų arbatos užpilų yra sertifikuoti. Atsižvelgdami į turimas savybes, mes teikiame pirmenybę ekologiškai auginamoms arbatoms. Be to, kai kuriomis „Keo“ arbatomis prekiaujama sąžiningai.“

Christoph Knobloch
Arbatos pirkėjas
Mūsų indėlis siekiant tvaraus vystymosi tikslų:
(8) Orumo nežeidžiantis darbas ir ekonomikos augimas
(9) Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra
(12) Tvarus vartojimas ir gamyba

Viltis auga. Daugiau nei 52 milijonus kartų.

Medžiai ir šuliniai Etiopijai

Etiopijos aukštumų arabika nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio formavo daugelio
„Dallmayr“ kavos rūšių skonį. Kaip pirmasis Vokietijos importuotojas ir iki šiol vienas didžiausių
Etiopijos aukštumų arabikos pirkėjų, „Dallmayr“ jaučiasi ypač artimas šiai Rytų Afrikos šaliai.
Iš kartos į kartą buvo glaudžiai bendraujama su daugeliu šeimų.
Todėl mums svarbu tvariai stiprinti šią šalį.

Už žalią Etiopiją
Nuo 2008 m. remiame fondo „Žmonės - žmonėms“ miškų apželdinimo programas parduodami Etiopijos rūšinę kavą. Jau padovanota daugiau nei 52 milijonai medžių sodinukų*. Tai darydami mes iš esmės sprendžiame pagrindinę šalies problemą: sąnašų susikaupimą. Medžiai, augantys iš fondo medelynuose pasodintų sodinukų, gerina dirvožemio kokybę. Miškų apželdinimas apsaugo nuo erozijos ir taip nenutrūkstamai užtikrina vietos šeimų pragyvenimą.

Mūsų indėlis siekiant tvaraus vystymosi tikslų:
(2) Jokio alkio
(13) Klimato apsaugos priemonės
(15) Gyvenimas kaime
Kavos auginimas: dvi rankos laiko kavos daigą *Informacijos data: 07.2023 „Žmonės - žmonėms“ logotipas
Derliaus nuėmėja rodo raudonus kavamedžių vaisius krepšyje prieš kavos krūmus

Kavos kooperatyvas
Kartu su „Žmonės-žmonėms“ artimiausiais metais Etiopijoje kursime naują smulkių ūkių struktūros kavos regioną. Šia iniciatyva Dano regione užtikriname, kad vietos kavos augintojai ateityje iš savo produktų gautų daugiau pelno. Projektas padeda didinti žemės ūkio produktyvumą ir tuo pačiu sukuria tvarias perspektyvas, ypač bedarbiams jaunuoliams. Didindami produktyvumą, kavos augintojai pasiekia didesnį derlių – taigi ir daugiau pajamų.

Mūsų indėlis siekiant tvaraus vystymosi tikslų:
(8) Orumo nežeidžiantis darbas ir ekonomikos augimas
(9) Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra
(12) Tvarus vartojimas ir gamyba
Etiopė mergaitė iš šulinio geria švarų geriamąjį vandenį

Švarus geriamasis vanduo
Etiopijoje maždaug pusė žmonių neturi švaraus geriamojo vandens. Parduodami Etiopijos kavą per tvarumo savaites prekyboje finansuojame šulinių statybą. Tai ne tik pagerina etiopų sveikatą, bet ir visą jų gyvenimą. Įtemptas, pavojingas vandens paėmimas iš tolimų šaltinių, kuris tradiciškai yra moterų reikalas, nebėra būtinas. Tokiu būdu mergaitės gauna laiko lankyti mokyklą.

Mūsų indėlis siekiant tvaraus vystymosi tikslų:
(6) Švarus vanduo ir sanitariniai įrenginiai

Kokybiškas švietimas ir lygybė

Etiopijoje šeši iš dešimties vaikų negali lankyti mokyklos pagal savo amžių. 43 procentai vyrų ir 59 procentai moterų yra neraštingi. Tačiau švietimas yra labai svarbus kovojant su skurdu. Jis sukuria ateities perspektyvas.

Galimybė tūkstančiui vaikų
2018 m. rugsėjo mėn. sustiprinome partnerystę su fondu „Žmonės - žmonėms“ ir pradėjome kitą pagalbos projektą: „Dallmayr“ mokyklos, skirtos daugiau nei tūkstančiui 7–16 metų vaikų, statybą. Su statyba ir visa įranga – nuo baldų iki mokyklinės medžiagos ir knygų – mes lydime vaikus jų kelyje į geresnę ateitį.

2020 m. vasarą buvo baigti statyti trys nauji klasių blokai, administracijos pastatas su skaitykla ir du sanitariniai pastatai.

Sužinokite daugiau ir raskite informacijos apie atskirus statybos etapus: Sužinokite daugiau!

Mūsų indėlis siekiant tvaraus vystymosi tikslų:
(4) Kokybiškas švietimas
Etiopijos vaikai mokosi mokyklojeEtiopijos žemėlapis su projekto regionu Dano

Parodyti atsakomybę

Kavos gėrimas ir klimato apsauga

Norėdami sumažinti CO₂ balansą puodelyje „Dallmayr“ kavos, pažvelkime giliai: ką mes jau darome? O ką dar galime pagerinti?

Kelias nuo kavamedžio iki kavos puodelio yra ilgas ir kiekvienas žingsnis vertės grandinėje padidina emisijas. Įdomu, iš kur atsiranda dauguma klimatui įtakos turinčių dujų? Keista, bet pačioje kilmės šalyje, auginimo ir perdirbimo metu. Net kavos gabenimas dideliais kiekiais laivu yra mažiau svarbus. Kita vertus, namuose yra didelis skirtumas, ar kavą ruošiate visiškai automatiniame aparate, ar prancūziškame kavinuke.

„Dallmayr“ kavos grupės CO₂ pėdsakas
Mūsų penkioms skrudinimo vietoms, kavos grupės administracijai ir „Dallmayr“ gastronomijos tarnybai 2020 m. sukūrėme įmonės anglies pėdsaką. Norėdami tai padaryti, kartu su „ClimatePartner“ registravome išmetamo CO₂ kiekį pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo standartą (GHGP) ir nustatėme įmonės anglies pėdsaką (CCF): nuo žaliavų, tokių kaip neapdorota kava ir arbata, šildymo ir energijos vartojimo, mūsų darbuotojų kelionių ir verslo kelionių iki mūsų raštinės reikmenų. Į balansą taip pat įtraukta pakavimo medžiaga ir logistika.

Kad ilgainiui sumažintume savo pėdsaką, šiandien, kai tik įmanoma, vengiame ir sumažiname išmetamo CO₂ kiekį. Pavyzdžiui, gamyboje naudojamos labai efektyvios skrudinimo sistemos. Mes peržiūrime apšvietimo koncepciją ir optimizuojame mašinų nustatymus. Visose kavos grupės vietose Vokietijoje, taip pat delikatesų namuose Miunchene ir visuose Vokietijos „Vending & Office“ skyriuose naudojame ekologišką elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Dviejose mūsų dukterinių įmonių vietose Braunšveige ir Brėmene elektros energija taip pat gaminama naudojant fotovoltinius įrenginius.

Kavos daigai kavos plantacijoje

Mes stebime savo priemonių ilgalaikę pažangą ir sėkmę, reguliariai atnaujiname savo CCF ir visose srityse ieškome į ateitį orientuotų emisijų mažinimo sprendimų, pavyzdžiui, perdirbamų pakuočių alternatyvų.

Įsipareigojimas kovoti su kavos sukelta klimato kaita
Kadangi išmetamo CO₂ kiekį kilmės šalyse galime įtakoti tik ribotai, mes kitu būdu kai ką sugrąžiname vietos gyventojams: nuo 2008 m. kartu su fondu „Žmonės - žmonėms“ Etiopijoje sodiname medžių sodinukus. Augdami sodinukai suriša anglies dioksidą ir taip vertingai prisideda prie klimato apsaugos. Be to, medžiai neutralizuoja dirvožemio eroziją ir neleidžia plisti dykumai. Iki šiol kartu su fondu pasodinome daugiau nei 52 milijonus medžių sodinukų – tai atitinka maždaug 4200 futbolo laukų plotą.

Mūsų indėlis siekiant tvaraus vystymosi tikslų: (13) Klimato apsaugos priemonės

Aplinkai nekenksmingi kavos išsinešimui sprendimai

Mes skatiname daugkartinio naudojimo sprendimus, skirtus sąmoningam kavos gėrimui kelyje. Jei reikia vienkartinių, puodelių mes padarome juos kuo ekologiškesnius.

Puodeliai, kurie „atauga“
Kava išsinešimui turi didelį potencialą taupyti išteklius ir išvengti atliekų. Mūsų nauji puodeliai gastronomijai yra geras alternatyvaus vienkartinio sprendimo pavyzdys: jie užtikrina neutralų poveikį klimatui ir yra sudaryti iš 100 % atsinaujinančių augalinių žaliavų. Tas pats pasakytina ir apie mūsų papildomai siūlomus atitinkamus dangtelius.

Visos neišvengiamos gamybos metu atsirandančios CO₂ emisijos nustatomos ir kompensuojamos vykdant konkretų klimato apsaugos projektą bendradarbiaujant su „ClimatePartner“. Projektą ir dabartinę būseną galima peržiūrėti „ClimatePartner“ svetainėje naudojant stebėjimo ID

„Dallmayr“ išsinešimui parduodamos kavos puodeliai yra pagaminti iš 100 % atsinaujinančių, augalinės kilmės žaliavų
 • Kartonas iš PEFC
  sertifikuotų miškų
 • Vidinė biologinio plastiko
  danga iš cukranendrių
 • Stabilumas ir pojūtis,
  tarsi kavą gertumėte iš
  įprasto puodelio
 • Plastikas, kurį gaminant
  nebuvo panaudotas iškastinis kuras ir nafta
 • Išmetamų CO₂ kiekių nustatymas
  ir kompensavimas
  remiantis klimato apsaugos projektu
 • Skaidrus klimato apsaugos
  projekto sekimas naudojant
  „ClimatePartner“ sekimo ID numerį Klimato atžvilgiu neutralus puodelis

Daugiau idėjų daugkartiniam naudojimui
Taip pat savo „Vending & Office“ kavos aparatams naudojame vis daugiau aplinkai nekenksmingų vienkartinių puodelių, pagamintų iš 100 % atsinaujinančių žaliavų. Be to, kartu su klientais kuriame novatoriškas daugkartinio naudojimo sistemas, lygias tokias pat, kokios buvo skirtos Bairoito universitetui. Ten daugkartiniams puodeliams naudojami specialūs grąžinimo aparatai, kuriuos naudodami studentai automatiškai atgauna savo užstatą naudodami brūkšninį kodą. Tai, kas prasidėjo prieš daugelį metų, pasiūlius tvarią kavą universitetiniame miestelyje, dabar laikoma pavyzdžiu.

Nepriklausomai nuo šio bandomojo projekto, daugelis „Dallmayr“ prekybos automatų jau veikia ir be puodelio (yra ant stalo pastatomi prietaisai), t. y. galite naudoti savo biuro puodelį arba kitą daugkartinio naudojimo puodelį, pavyzdžiui, „Dallmayr Joycup“. Prekybos automatai su puodeliu paprastai turi puodelių sustabdymo mygtuką arba yra valdomi šviesos barjeru, todėl čia taip pat yra naudojami daugkartiniai puodeliai.

Mūsų indėlis siekiant tvaraus vystymosi tikslų:
(12) Tvarus vartojimas ir gamyba

Žmonėms iš žmonių

Socialinė veikla regione

Veiklą vykdome visame pasaulyje, tačiau esame stipriai įleidę šaknis regione. Esame vidutinio dydžio šeimos įmonė, todėl visuomeninė veikla mūsų gimtajame regione yra mūsų įmonės kultūros dalis. Aukodami socialinėms įstaigoms, dalį savo sėkmės grąžiname bendruomenei – nesvarbu, ar tai būtų tūkstančiai kavos pakuočių „Münchner Tafel“ įmonei, naujas kavos aparatas kavinei žmonėms su negalia, ar triračiai vaikų namams.

„Nėra žodžių, kuriais galėtumėte padėkoti už po ligonių palatas lakstančio nenuilstančio personalo atsidavimą, ir džiaugiamės galėdami suteikti klinikos herojams malonią pertraukėlę jų varginančios kasdienybės metu. Dovanojame jiems daugiau nei 133 000 puodelių kavos.“

Julia Dengler „Alois Dallmayr Kaffee oHG“ valdybos narė

133 000 kavos puodelių Miuncheno klinikoms
Koronos pandemijos metu pradėjome lėšų rinkimo kampaniją Miuncheno ligoninėms, kurios šūkis „Remkite vietinius didvyrius“. Maždaug 7 000 slaugytojų, gydytojų ir kitų darbuotojų padovanojome daugiau kaip 2 000 pakuočių kavos.

„Dallmayr“ dovanoja kavą Miuncheno ligoninėms

„Dallmayr“ kaip sąžiningas darbdavys

Kiekvienas žmogus atlieka neįtikėtinai didelį darbą ir mes vertiname šį indėlį.

Aistra patirti malonumą – mūsų įmonės kultūra
„Dallmayr“ yra daugiau nei kava, „Dallmayr“ – tai pažadas. Šis vardas jau daugiau kaip 300 metų reiškia aukščiausios kokybės gaminius. Kiekvieną dieną mūsų darbuotojai (-os) į kiekvieną kavos puodelį sudeda savo žinias, ilgametę patirtį ir, svarbiausia, aistrą. Trumpai tariant: mėgstame kavą ir viską, ką galima iš jos pagaminti. Ši aistra mūsų profesiją paverčia meistriškumu. Ji skatina mus nuolat tobulėti ir kurti tvarius, unikalius malonumų sprendimus.

Džiaugiamės galėdami pasakyti, kad mūsų darbuotojai (-os) didžiuojasi galėdami dirbti bendrovėje „Dallmayr“. Jie mums už tai dėkoja ir dažnai ištikimai dirba mūsų įmonėje daugelį metų ar net dešimtmečius. Norime darbuotojams atsidėkoti pozityvia darbo atmosfera, sąžiningu darbo užmokesčiu, gera profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, papildomomis išmokomis ir įvairiomis tobulėjimo galimybėmis.

Kiekvienas darbuotojas gauna nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą, kuris viršija teisės aktuose ir kolektyvinėse sutartyse nustatytą darbo užmokestį.

„Dallmayr“ darbuotojų grupinė nuotrauka prie delikatesų parduotuvės

Lygios galimybės ir įvairovė
Esame šeimos įmonė, įsikūrusi Miunchene, tačiau tuo pat metu savo veiklą vykdome visame pasaulyje. Apie 4 200 darbuotojų 18-oje pasaulio šalių pasitelkia savo išskirtinius, individualius įgūdžius ir tokiu būdu užtikrina sėkmingą „Dallmayr“ veiklą. Savaime aišku, mąstome ir veiklą vykdome tolerantiškai ir kosmopolitiškai. Visiems suteikiame lygias galimybes ir netoleruojame diskriminacijos dėl etninės ar tautinės priklausomybės, lyties, religijos, ideologijos, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, odos spalvos, politinių pažiūrų ar socialinės kilmės. Taikiai gyvename įvairovėje ir aktyviai skatiname įtrauktį. Pavyzdžiui, Brėmene 15 psichikos negalią turinčių žmonių siūlome nuolatinį darbą. Be to, nuolatos stengiamės padidinti dirbančių moterų skaičių visuose įmonės lygmenyse, ypač vadovaujančiose pareigose.

Darbas bei šeima
Esame šeimos įmonė, todėl ypač gerai suprantame šeimos svarbą žmogui. Mums svarbi sveika pusiausvyra tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Ši pusiausvyra padeda mums išsaugoti sveikatą, motyvuoja ir leidžia būti produktyviems. Siūlome lankstų darbo laiką bei suteikiame galimybę dirbti nepilną darbo dieną – todėl mūsų įmonėje dirbantys moterys ir vyrai turi idealias sąlygas suderinti darbą ir šeimos gyvenimą.

Gera savijauta ir sveikata
Kiekvieną dieną ne tik savo klientams, bet ir darbuotojams suteikiame daug malonių akimirkų. Siūlome įvairias malonias smulkmenas – nuo subalansuotų patiekalų pagrindinėje buveinėje Miunchene esančioje valgykloje iki visiškai įrengtų kavos ir arbatos virtuvėlių mažoms pertraukėlėms. Be to, mums labai svarbūs aukšti visų darbuotojų sveikatos ir saugos standartai. Įmonės gydytojas ne tik rengia pirmosios pagalbos mokymus bei įvairius profesinės sveikatos ir saugos mokymo kursus, bet ir yra atsakingas už visų darbuotojų sveikatos stiprinimą ir išsaugojimą.

Mūsų indėlis siekiant tvaraus vystymosi tikslų:
(8) Orumo nežeidžiantis darbas ir ekonomikos augimas
cookie-information