Jätkusuutlikkus

Mida tähendab jätkusuutlikkus?

Mõiste jätkusuutlikkus pärineb algselt
põllumajandusest: „Ei tohi raiuda rohkem puid,
kui juurde kasvab!“

Jätkusuutlikkuse puhul tarbitakse loodusressursse nii, et neid jääb ka tulevastele põlvkondadele, et kindlustada inimeksistentsi alus.

Jätkusuutlikkuse kontseptsioonidel on kolm tasandit: majandus-, loodus- ja sotsiaalse keskkonna tasand. Seega tähendab jätkusuutlik areng sotsiaalsete, majanduslike ja ökoloogiliste eesmärkide tasakaalustamist ning nende stabiilset tasakaalu.

Sotsiaalne keskkond
Looduskeskkond
Majanduskeskkond

Mida teeb Dallmayr?
Väärtused elavad. Käitume jätkusuutlikult.

Pereettevõttena tunneme end vastutavana mitte ainult oma töötajate ees, vaid ka kohvikasvatajate ja neid ümbritseva keskkonna ees.

Toorkohvi sisseost põhineb pikaaegsetel, usalduslikel partnerlussuhetel ja juhindub traditsiooniderikka ettevõtte ajaloost ning kõrgest kvaliteediteadlikkusest.

Genuss im Zeichen der Nachhaltigkeit

Millised Dallmayri kohvid on sertifitseeritud?
Nauding jätkusuutlikkuse märgi all.

Millised Dallmayri kohvid on sertifitseeritud?
Nauding jätkusuutlikkuse märgi all.

Küpsiseid puudutav teave