Dallmayr
Menschen für Menschen LogoBio LogoFairtrade LogoRainforest Alliance LogoDallmayr Via Verde LogoJane Goodall Logo

Vooruit denken.

Koffie is een natuurproduct en het is een lange weg van koffiefarms naar delicatessenwinkels. Om de waardeketen duurzaam te maken, werken we elke dag aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Een holistische, proactieve benadering die zowel economische, ecologische als sociale dimensies omvat, is belangrijk voor ons. Zo blijft de “duurzaamheidsboom” stukje bij beetje groeien met al onze projecten, concepten en ideeën.

Wat doet Dallmayr?
Waarden in praktijk brengen. Duurzaam handelen.

Steeds meer mensen kijken verder dan het kopje en vragen zich af: waar komt mijn koffie of thee vandaan? Hoe wordt het geteeld? Hoe zijn de levensomstandigheden van de lokale boeren en hun families? En wat kan ik zelf doen om hulpbronnen te ontzien? Genieten en een zuiver geweten gaan steeds meer hand in hand. Een goede ontwikkeling die wij steunen - want om een constant hoge koffiekwaliteit te produceren, moeten we rekening houden met de natuur en de lokale bevolking. Alleen zo kunnen we de bestaansmiddelen in de teeltlanden op lange termijn veiligstellen en hechte, vertrouwde lokale handelsrelaties aangaan.

Als familiebedrijf nemen we de werk- en leefomstandigheden van koffieboeren en hun gezinnen zeer serieus. De koffieproducerende landen zijn vaak ontwikkelingslanden met lage economische prestaties, slechte opleidingsmogelijkheden en een hoge bevolkingsgroei.
Daarom vertrouwen wij al decennia op kwaliteit bij het inkopen van ongebrande koffie, waarmee de boeren navenant hogere inkomsten behalen. De koffie is veelal afkomstig van kleinschalige producenten die hun velden nog op natuurlijke wijze bewerken. Daarnaast kopen we steeds meer groene koffie uit duurzame teelt en werken we samen met alle relevante certificeringsorganisaties.

Met gericht projectwerk gaan we een stap verder en verbeteren we de levensomstandigheden van mensen in koffieproducerende landen zoals Ethiopië en Tanzania. In Ethiopië steunen we sinds 2008 de stichting “Menschen für Menschen”, opgericht voor hulp aan Ethiopië. Samen hebben we al meer dan 52 miljoen bomen geplant en een school gebouwd voor meer dan duizend kinderen. In nauwe samenwerking met de stichting en met steun van de Beierse deelstaatregering, wordt nu stap voor stap gewerkt aan een nieuwe koffieregio met een coöperatie. Zo creëren we de basisvoorwaarden voor holistische ontwikkelingshulp en een duurzame verbetering van de levensomstandigheden. In Tanzania steunen we het waardevolle werk van de Britse dieren- en milieuactiviste Jane Goodall.

"We zijn er erg trots op dat we in 2021 de Duitse prijs voor duurzaamheidsprojecten hebben gekregen voor onze inzet in Ethiopië."

Dr. Johannes Dengler,
directielid van Alois Dallmayr Kaffee oHG

Wij denken vooruit. Duurzaamheid is geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. We hebben al enkele belangrijke doelen bereikt en nog meer projecten gepland, zoals de overstap naar milieuvriendelijke verpakkingen. De Verenigde Naties (VN) hebben in hun Agenda 2030 een lijst opgesteld met 17 kerndoelen voor duurzame ontwikkeling, die als kompas dienen en op nationaal niveau worden uitgevoerd. Dit is voor ons een leidraad bij onze inzet voor duurzaamheid Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

Koffie verbouwen: twee handen planten een zaailing

Genieten in het teken van duurzaamheid -
deze Dallmayr koffie- & theesoorten zijn gecertificeerd

Gecertificeerde koffie of thee heeft een duidelijk keurmerk. Dit keurmerk garandeert dat de plantages duurzaam worden beheerd en dat de boeren eerlijke prijzen voor hun producten ontvangen.

Natuurlijk uitstekend -
kwaliteit van kleine, goede boerderijen

Gecertificeerde koffie uit duurzame teelt draagt vaak een duidelijk keurmerk. Dat betekent echter niet dat alleen deze koffiesoorten duurzaam en fair worden verhandeld. Dergelijke bonen kunnen ook afkomstig zijn van boerderijen die economisch, ecologisch en sociaal duurzaam zijn, maar niet gecertificeerd zijn. Certificeringen zijn namelijk duur. Veel koffieboeren die hun boerderijen in overeenstemming met de biologische normen runnen, hebben geen toegang tot deze onderscheidingen. Vooral in Ethiopië is dat vaak het geval. Hier groeien de koffieplanten meestal in kleine, gemengde landbouwculturen, die traditioneel worden geëxploiteerd en vrijwel zonder gebruik van kunstmest en pesticiden.

Koffieboer controleert de kwaliteit van koffiebessen

Op zulke boerderijen gedijen ook andere planten, zoals bananen- of kokospalmen, zogenaamde schaduwplanten, die gunstig zijn bij het verbouwen van koffie. Deze koffie is dan ook duurzaam, milieuvriendelijk en levert kleine boeren een oogst van beduidend hogere kwaliteit op. Dallmayr koopt zijn Ethiopische koffie voornamelijk van deze boerderijen en garandeert de boeren de afname, zelfs bij slechte oogstopbrengsten en hogere prijzen.

Bovendien verbeteren we door intensief gebruik van hoogwaardige Arabica-koffiesoorten de verdiensten in de landen van herkomst: de doorgaans veel duurdere gewassen Arabica-koffiesoorten leveren de koffieboeren navenant hogere inkomsten op.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(8) Fatsoenlijk werk en economische groei
(9) Industrie, innovatie en infrastructuur
(12) Duurzame consumptie en productie

Theegenot met verantwoordelijkheid

Van theeplantage tot kopje, ook thee gaat door vele handen. Naast de tevredenheid van onze klanten zijn een onaangetast milieu en eerlijke, veilige arbeidsomstandigheden belangrijk voor ons.

Weids uitzicht over theeteeltgebiedenEen plukster plukt theeblaadjes op een theeplantage

Onze thee is afkomstig van de beste theeplantages ter wereld en wordt uitsluitend op orthodoxe wijze geproduceerd, d.w.z. volgens traditionele methoden en meestal met de hand. De inkoop berust – net als bij koffie – op langdurige, op vertrouwen gebaseerde partnerschappen. Als basis voor een succesvolle samenwerking met leveranciers hebben we ethische beginsels opgesteld die we in het kader van regelmatige audits beoordelen en toetsen.

Sommige theeplantages hanteren normen die ver boven de vereiste wettelijke basis liggen. Ze zorgen voor kinderopvang en scholen en bieden adequate medische zorg. Naast hun loon krijgen de pluksters en arbeiders in de theefabrieken vaak vergoedingen in de vorm van voedsel, gas om te koken of schoon drinkwater.

“Wie de voorkeur geeft aan thee met een bio-keurmerk, vindt in ons assortiment wat hij zoekt. Zo is meer dan twee derde van onze theepiramides gecertificeerd. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de kwaliteiten geven wij de voorkeur aan theesoorten uit gecontroleerde biologische teelt. Daarnaast zijn sommige Keo-theesoorten ook fair trade."

Christoph Knobloch
Thee-inkopers
Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(8) Fatsoenlijk werk en economische groei
(9) Industrie, innovatie en infrastructuur
(12) Duurzame consumptie en productie

De hoop groeit. Meer dan 52 miljoen keer.

Bomen en waterputten voor Ethiopië

De Arabica uit het Ethiopische hoogland heeft sinds de jaren zestig de smaak van vele
Dallmayr-koffiesoorten bepaald. Als eerste Duitse importeur en tot heden een van de grootste afnemers van Arabica uit het Ethiopische hoogland, voelt Dallmayr zich speciaal met het Oost-Afrikaanse land verbonden. Er is al generaties lang nauw contact met veel families.
Daarom ligt het ons nauw aan het hart om het land duurzaam te versterken.

Voor een groen Ethiopië
Sinds 2008 ondersteunen we de bebossingsprogramma's van de stichting "Menschen für Menschen" met de verkoop van single-origin Ethiopische koffie. Er zijn al meer dan 52 miljoen boomzaailingen geschonken*. Daarmee pakken we een van de grootste problemen van het land bij de wortel aan: het gevaar van verzanding. De bomen die groeien uit de geplante zaailingen in de kwekerijen van de stichting, verbeteren de kwaliteit van de bodem. Bebossing voorkomt erosie en stelt zo op duurzame wijze de bestaansmiddelen van de lokale families veilig.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(2) Geen honger
(13) Maatregelen ter bescherming van het klimaat
(15) Leven op het land
Koffieteelt: twee handen houden een koffiezaailing vast *Status: 07.2023 Logo Menschen für Menschen
Plukster toont rode koffiebessen in een mand voor koffiestruiken

Koffiecoöperatie
Samen met Menschen für Menschen werken we de komende jaren in Ethiopië aan een nieuwe koffieregio met een kleinschalige landbouwstructuur. Met het initiatief in het Dano-projectgebied zorgen we ervoor dat lokale koffieboeren in de toekomst meer profijt hebben van hun product. Het project helpt de productiviteit van de landbouw te verhogen en creëert tegelijkertijd duurzame perspectieven, vooral voor werkloze jongeren. Door de productiviteit te verhogen behalen de koffieboeren meer opbrengst - en dus meer inkomen.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(8) Fatsoenlijk werk en economische groei
(9) Industrie, innovatie en infrastructuur
(12) Duurzame consumptie en productie
Ethiopisch meisje drinkt schoon drinkwater uit een waterput

Schoon drinkwater
In Ethiopië heeft ongeveer de helft van de mensen geen toegang tot schoon drinkwater. We financieren de aanleg van waterputten door Ethiopische koffie te verkopen als onderdeel van duurzaamheidsweken in de detailhandel. Deze verbeteren niet alleen de gezondheid van Ethiopiërs, maar hun hele leven. Het vermoeiende, gevaarlijke water halen uit verre bronnen, van oudsher een vrouwenzaak, is dan niet meer nodig. Daardoor winnen vooral de meisjes tijd om naar school te gaan.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(6) Schoon water en sanitaire voorzieningen

Kwaliteitsonderwijs en gelijkheid

In Ethiopië kunnen zes op de tien kinderen niet volgens hun leeftijd naar school. 43 procent van de mannen en 59 procent van de vrouwen is analfabeet. Onderwijs is echter de sleutel in de strijd tegen armoede. Het schept perspectief voor de toekomst.

Een kans voor duizend kinderen
In september 2018 breidden we de samenwerking met de stichting “Menschen für Menschen” uit en startten we een ander hulpproject: de bouw van een Dallmayr-school voor meer dan duizend kinderen van 7 tot 16 jaar. Met de bouw en de complete uitrusting - van het meubilair en de schoolmaterialen tot de boeken - begeleiden we de kinderen op weg naar een betere toekomst.

In de zomer van 2020 werd de bouw van drie nieuwe klaslokalen, een administratiegebouw met leeszaal en twee sanitaire gebouwen voltooid.

Kom meer te weten over de afzonderlijke bouwfasen: Kom meer te weten!

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(4) Kwaliteitsonderwijs
Ethiopische kinderen krijgen les op een schoolKaart van Ethiopië met het Dano-projectgebied

Verantwoordelijkheid tonen

Koffiegenot en klimaatbescherming

Laten we eens goed kijken: wat doen we al om de CO₂-voetafdruk van een kopje Dallmayr-koffie te verkleinen? En wat kunnen we nog verbeteren?

Het traject van koffieplant tot kopje koffie is lang en elke stap in de waardeketen genereert emissies. De grote vraag is, waar komen de meeste broeikasgassen vandaan? Verrassend genoeg, in het land van herkomst zelf, tijdens de teelt en verwerking. Zelfs het vervoer van koffie in grote hoeveelheden per schip speelt een kleinere rol. Thuis daarentegen maakt het een groot verschil of u koffie zet met een volautomatische machine of met een Franse pers.

CO₂-voetafdruk van de Dallmayr-koffiegroep
In 2020 hebben we voor onze vijf branderijen, de administratie van de koffiegroep en voor de Dallmayr Gastronomie Service een klimaatbalans opgesteld. Hiervoor hebben we samen met ClimatePartner de CO₂-uitstoot vastgelegd volgens de Greenhouse Gas Protocol Standard (GHGP) en onze Corporate Carbon Footprint (CCF) berekend: beginnend bij de grondstoffen zoals ongebrande koffie en thee, via verwarming en ons energieverbruik, tot de (zaken)reizen van onze medewerkers tot en met onze kantoorbenodigdheden. Ook het verpakkingsmateriaal en de logistiek zijn in de balans opgenomen.

Om onze voetafdruk op lange termijn te verkleinen, vermijden en verminderen we tegenwoordig de CO₂-uitstoot waar mogelijk. Bij de productie wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van zeer efficiënte koffiebrandinstallaties. We herzien het verlichtingsconcept en optimaliseren de machine-instellingen. Op alle locaties van de koffiegroep in Duitsland, maar ook in de delicatessenwinkel in München en alle Duitse Vending & Office-vestigingen gebruiken we groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen. Op de twee locaties van onze dochterondernemingen in Braunschweig en Bremen wordt ook elektriciteit opgewekt met behulp van fotovoltaïsche systemen.

Koffiezaailingen op een koffieplantage

We houden de voortgang en het succes van onze maatregelen op de lange termijn in de gaten, actualiseren onze CCF regelmatig en werken op alle gebieden toekomstgericht aan verdere emissiebesparende oplossingen, zoals recyclebare alternatieven voor onze verpakkingen.

Inzet voor klimaatverandering bij de oorsprong van koffie
Omdat we de CO₂-uitstoot in de landen van herkomst slechts in beperkte mate kunnen beïnvloeden, geven we op een andere manier iets terug aan de lokale bevolking: sinds 2008 planten we samen met de stichting “Menschen für Menschen” boomzaailingen in Ethiopië. De zaailingen binden tijdens de groei kooldioxide en leveren zo een waardevolle bijdrage aan de bescherming van het klimaat. Bovendien gaan de bomen de erosie van de bodem tegen en voorkomen ze dat de woestijn zich verder uitbreidt. Tot op heden hebben we samen met de stichting meer dan 52 miljoen boomzaailingen geplant - dat is ongeveer de grootte van 4.200 voetbalvelden.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals: (13) Maatregelen ter bescherming van het klimaat

Milieuvriendelijke oplossingen voor coffee to go

We promoten herbruikbare oplossingen voor bewust koffiegenot onderweg. Als wegwerpartikelen nodig zijn, maken we die zo milieuvriendelijk mogelijk.

Bekers die "hernieuwbaar" zijn
Coffee to go heeft veel mogelijkheden om hulpbronnen te sparen en verspilling te voorkomen. Een goed voorbeeld van een alternatieve wegwerpoplossing zijn onze nieuwe bekers voor de horeca: ze worden klimaatneutraal geproduceerd en zijn gemaakt van 100% hernieuwbare, plantaardige grondstoffen. Hetzelfde geldt voor de bijpassende deksels die we als supplement aanbieden.

We laten alle onvermijdelijke CO₂-uitstoot die ontstaat tijdens de productie, bepalen en compenseren door een specifiek klimaatbeschermingsproject in samenwerking met ClimatePartner. Via een tracking-ID op de website van ClimatePartner is het project en de actuele status transparant in te zien.

Coffee to go-bekers van Dallmayr worden klimaatneutraal geproduceerd en gemaakt van 100% hernieuwbare, plantaardige grondstoffen
 • Karton van PEFC-
  gecertificeerde bossen
 • Aan de binnenkant biologische plastic
  coating gemaakt van suikerriet
 • Stabiliteit en drinkgevoel
  zoals bij een
  gewone beker
 • Vrij van fossiele,
  op olie gebaseerde kunststoffen
 • Bepaling van alle CO₂-
  emissies en compensatie
  door middel van een klimaatbeschermingsproject
 • Transparante follow-up
  van het klimaatbeschermingsproject via de
  traceer-ID van ClimatePartner Klimaatneutrale bekers

Meer ideeën voor herbruikbare producten
Ook voor onze koffie-automaten in de Vending & Office-sector gebruiken we steeds meer milieuvriendelijke wegwerpbekers van 100% hernieuwbare grondstoffen. Daarnaast ontwikkelen we samen met klanten innovatieve herbruikbare systemen, bijvoorbeeld voor de Universiteit van Bayreuth. Daar worden speciale inleverautomaten gebruikt voor herbruikbare bekers, waarbij de studenten hun statiegeld automatisch terugkrijgen door middel van een barcode. Wat jaren geleden begon met het aanbod van duurzame koffie op de campus is nu exemplarisch.

Onafhankelijk van dit proefproject werken veel Dallmayr-automaten al zonder bekermechanisme (tafelapparaten), d.w.z. u neemt uw eigen kantoorbeker of een andere herbruikbare beker, zoals de Dallmayr Joycup, mee. Machines met een bekermechanisme zijn meestal uitgerust met een bekerstopknop of aangestuurd door een fotocel, zodat ook hier herbruikbare oplossingen werken.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(12) Duurzame consumptie en productie

Van mens tot mens

Maatschappelijke betrokkenheid in de regio

We zijn wereldwijd actief, maar hebben ook sterke regionale wortels. Als middelgroot familiebedrijf maakt maatschappelijke betrokkenheid in onze thuisregio deel uit van onze bedrijfscultuur. Met donaties aan maatschappelijke instellingen geven we iets terug aan de gemeenschap - of het nu duizenden pakken koffie zijn voor de Münchner Tafel, een nieuw koffieautomaat voor een integratiecafé of driewielers voor een kindertehuis.

"We kunnen de onvermoeibare inzet van de medewerkers niet genoeg bedanken - en we zijn blij dat we de helden van de klinieken met meer dan 133.000 kopjes koffie een aangename onderbreking van hun stressvolle dagelijkse werkzaamheden kunnen geven."

Julia Dengler, directielid van Alois Dallmayr Kaffee oHG

133.000 kopjes koffie voor klinieken in München
In corona-tijden zijn we onder het motto "Steun de lokale helden" een inzamelingsactie gestart voor klinieken in München. We hebben ongeveer 7.000 verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers van ruim 2.000 pakken koffie voorzien.

Dallmayr doneert koffie aan klinieken in München

Dallmayr als faire werkgever

Elk individu bereikt ongelooflijk veel en dat waarderen we.

Passie voor genieten - onze bedrijfscultuur
Dallmayr is meer dan koffie, Dallmayr is een belofte. De naam staat al meer dan 300 jaar voor eersteklas productkwaliteit. Elke dag stoppen onze medewerkers hun kennis, jarenlange ervaring en vooral hun passie in elk kopje koffie. Kortom: we houden van koffie - en alles wat je ervan kunt maken. Deze passie maakt van ons vak echt vakmanschap. Passie stimuleert ons om steeds weer nieuwe wegen in te slaan en duurzame, unieke manieren om te genieten te ontwikkelen.

We zijn blij te kunnen zeggen dat onze medewerkers trots zijn om bij Dallmayr te werken. Ze bedanken ons door vaak jarenlang of zelfs decennia trouw aan ons te blijven. We willen iets terugdoen met een positieve werksfeer, eerlijke beloning, een goede balans tussen werk en privéleven, secundaire arbeidsvoorwaarden en een breed scala aan ontwikkelingsmogelijkheden.

Elke medewerker ontvangt een prestatiegebonden beloning die verder gaat dan de wettelijke en collectieve arbeidsvoorwaarden.

Groepsfoto van de Dallmayr-medewerkers voor de delicatessenwinkel

Gelijke kansen & diversiteit
Als familiebedrijf zijn we lokaal geworteld in München en tegelijkertijd wereldwijd actief. Ongeveer 4.200 medewerkers in 18 landen over de hele wereld, met hun verschillende, individuele vaardigheden, zorgen ervoor dat Dallmayr succesvol is. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we tolerant en kosmopolitisch denken en handelen. We bieden gelijke kansen voor iedereen en tolereren geen discriminatie op basis van etnische of nationale afstamming, geslacht, religie, wereldbeeld, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, huidskleur, politieke instelling of sociale afkomst. Diversiteit is belangrijk voor ons en we zetten ons actief in voor inclusie. Op onze locatie in Bremen bijvoorbeeld bieden we 15 mensen met een verstandelijke beperking een vaste baan. Daarnaast werken we continu aan het vergroten van het aandeel vrouwen op alle bedrijfsniveaus, met name in managementfuncties.

Baan en gezin
Als familiebedrijf hebben we speciaal begrip voor het belang van het gezin. Een gezonde balans tussen werk en privé vinden wij belangrijk. Het houdt ons gezond op lange termijn en gemotiveerd en maakt ons dus ook productief. Met flexibele werktijden en deeltijdmodellen creëren we ideale randvoorwaarden voor zowel vrouwen als mannen om werk en gezin te combineren.

Welzijn en gezondheid
We bieden niet alleen onze klanten elke dag talloze genietmomenten, maar ook onze medewerkers. Het aanbod varieert van uitgebalanceerde maaltijden in de bedrijfskantine op het hoofdkantoor in München tot volledig uitgeruste koffie- en theekeukens voor een korte pauze. Daarnaast hechten we veel waarde aan hoge gezondheids- en veiligheidsnormen voor alle medewerkers. Naast een opleiding tot EHBO-er en diverse cursussen op het gebied van arbeidsveiligheid, is een bedrijfsarts verantwoordelijk voor het bevorderen en in stand houden van de gezondheid van de medewerkers.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals:
(8) Fatsoenlijk werk en economische groei
cookie-information