Dallmayr

Ethiopia

Ilgtspējīgas izcelsmes kafija no Etiopijas

Nākotne ar kafiju – kooperatīva dibināšana

Kopā ar fondu "Cilvēki cilvēkiem" ("Menschen für Menschen"), kā arī ar Bavārijas federālās zemes valdības atbalstu turpmākajos gados Etiopijā veidosim jaunu kafijas reģionu ar sīksaimniecību struktūru. Tas tiek veidots projekta reģionā Dano, aptuveni četru stundu brauciena attālumā uz dienvidrietumiem no galvaspilsētas Adisabebas. Plakankalnes iedzīvotāji dzīvo visvienkāršākajos apstākļos, pārtiekot galvenokārt no lauksaimniecības un lopkopības. 1500 līdz 2500 metru augstumā līdz šim viņi audzējuši kafiju tikai vietējam tirgum.

Uzbūvējot mazgāšanas staciju un sausās dzirnavas, mēs veicināsim kafijas audzēšanu un kopīgi izveidosim ilgtspējīgu kafijas audzēšanas kooperatīvu. Tādā veidā mēs radīsim pamata priekšnoteikumu ilgtspējīgai dzīves apstākļu uzlabošanai – iespēju cilvēkiem sevi attīstīt. Kopumā ieguvumus gūs vairāk nekā 1250 lauksaimnieku un darbu atradīs ap 50 jauniešu.

Divas rokas stāda koka stādu

Veidojot perspektīvas – skola 1000 bērniem

Seši no desmit bērniem Etiopijā nevar atbilstoši savam vecumam apmeklēt skolu. 43 procenti vīriešu un 59 procenti sieviešu ir analfabēti. Taču izglītība ir atslēga cīņā pret nabadzību un rada nākotnes iespējas. Tāpēc 2018. gadā kopā ar fondu uzsākām vēl vienu palīdzības projektu: Kekero Džibatas pamatskolas jaunbūvi Dano reģionā, kur šobrīd top kafijas kooperatīvs. Līdz ar skolas būvniecību un visa aprīkojuma nodrošināšanu – no mēbelēm līdz mācību materiāliem un grāmatām – 1000 bērnu vecumā no 7 līdz 16 gadiem varēs spert pirmo soli pretī labākai nākotnei.

Nach zwei Jahren Bauzeit wurde die Schule im Sommer 2020 fertig gestellt. Sie umfasst drei neue Klassenraumblöcke, ein Verwaltungsgebäude mit Leseraum sowie zwei Sanitärhäuser. Aufgrund der Corona-Pandemie können die Kinder die neue Schule erst seit Frühjahr 2021 besuchen.

Tā skola auga soli pa solim – no 2018. līdz 2021. gadam

Cerība aug. Tika iestādīti
vairāk nekā 54 miljoni koku stādu.

Kopīgiem spēkiem mēs strādāsim pie vienas no Etiopijas galvenajām problēmām — pie pārsmilšošanās draudiem. Šobrīd tikai trīspadsmit procentus no šīs Austrumāfrikas valsts teritorijas klāj meži. Cēloņi ir vairāki – pārmērīgas ganības, mežu izciršana, iedzīvotāju skaita pieaugums un klimata pārmaiņas. Rezultātā tiek izskalotas lielas auglīgās zemes daļas vai arī augsne pārsmilšojas. Tāpēc mēs atbalstām fonda "Cilvēki cilvēkiem" meža atjaunošanas programmu un katru gadu ziedojam vairākus tūkstošus koku stādu.

"Cilvēki cilvēkiem" (Menschen für Menschen)

Līdz šim ir iestādīti vairāk nekā 54 miljoni koku stādu. Fonda stādaudzētavās audzētie koku stādi uzlabo augsnes kvalitāti. Meža atjaunošana novērš eroziju un tādējādi nodrošina vietējo lauksaimnieku ģimeņu iztiku ilgtermiņā. Augļu koki ir īpaši pievilcīgi, jo lauksaimnieki vēlāk var pārdot ražu tirgū.

54.000.000
Pašreizējais ziedoto koku stādu skaits.
Vieta 07.2023
Karlheincs Bēms ar etiopiešu bērnu rokāsKafijas auga stāds

Dzīvības avots – tīrs dzeramais ūdens

Etiopijā aptuveni pusei cilvēku nav pieejams tīrs dzeramais ūdens. Sadarbībā ar tirdzniecības partneriem tirgojot Etiopijas kafiju ilgtspējas nedēļu ietvaros, mēs finansējām aku izbūvi. Tās uzlabo ne tikai etiopiešu veselību, bet arī visu viņu dzīvi. Atkrīt smagā, bīstamā ūdens iegūšana no attāliem avotiem, kas tradicionāli ir sievietes darbs. Rezultāti tieši meitenes iegūst vairāk laiku, lai varētu apmeklēt skolu.

Dallmayr Ethiopia kafija - veselas un maltas pupiņas

Ethiopia raksta
ar E, tāpat kā "Engagement" (iesaistīšanās)!

Arī Jūs varat atbalstīt mūsu
projektus ar Dallmayr Ethiopia!

Pirkt tiešsaistē

cookie-information