Zrównoważony rozwój

Co oznacza zrównoważony rozwój?

Pierwotnie termin wywodzi się z rolnictwa: „Nie wolno ścinać więcej drzew niż może urosnąć w ich miejscu”

Zrównoważony rozwój polega na wykorzystaniu zasobów naturalnych w sposób, który pozwoli zachować je dla przyszłych pokoleń i zapewnić egzystencję

Koncepcje zrównoważonego rozwoju obejmują trzy poziomy: gospodarkę, środowisko i sprawy społeczne. Oznacza to zapewnienie balansu pomiędzy celami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi.

Kaffeeanbau: Zwei Hände pflanzen einen SetzlingEin Kaffeefarmer sortiert Kaffeekirschen
Sprawy społeczne
Środowisko
Gospodarka
Kaffeeanbau: Zwei Hände umfassen einen SetzlingEine Hand pflückt reife Kaffeekirschen von einem Strauch

Co na to Dallmayr?
Żyć wartościami
Działać w sposób zrównoważony

Jako rodzinne przedsiębiorstwo czujemy się zobowiązani nie tylko względem naszych pracowników, lecz również wobec rolników uprawiających kawę i ich otoczenia.

Skup surowej kawy oparty jest na długoletnich, zaufanych partnerstwach oraz nawiązuje do bogatej w tradycje historii firmy i świadomości wysokiej jakości marki.

Zwei Hände greifen in einen Kaffeesack gerösteter Kaffeebohnen

Które kawy Dallmayr są certyfikowane?
Przyjemność konsumpcji ze świadomością zrównoważonego rozwoju

Które kawy Dallmayr są certyfikowane?
Przyjemność konsumpcji ze świadomością zrównoważonego rozwoju

cookie-information