Dallmayr
Zrównoważony rozwój

Co oznacza zrównoważony rozwój?

Pierwotnie termin wywodzi się z rolnictwa: „Nie wolno ścinać więcej drzew niż może urosnąć w ich miejscu”

Zrównoważony rozwój polega na wykorzystaniu zasobów naturalnych w sposób, który pozwoli zachować je dla przyszłych pokoleń i zapewnić egzystencję

Koncepcje zrównoważonego rozwoju obejmują trzy poziomy: gospodarkę, środowisko i sprawy społeczne. Oznacza to zapewnienie balansu pomiędzy celami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi.

Kaffeeanbau: Zwei Hände pflanzen einen SetzlingEin Kaffeefarmer sortiert Kaffeekirschen
Sprawy społeczne
Środowisko
Gospodarka
Kaffeeanbau: Zwei Hände umfassen einen SetzlingEine Hand pflückt reife Kaffeekirschen von einem Strauch

Co na to Dallmayr?
Żyć wartościami
Działać w sposób zrównoważony

Jako rodzinne przedsiębiorstwo czujemy się zobowiązani nie tylko względem naszych pracowników, lecz również wobec rolników uprawiających kawę i ich otoczenia.

Skup surowej kawy oparty jest na długoletnich, zaufanych partnerstwach oraz nawiązuje do bogatej w tradycje historii firmy i świadomości wysokiej jakości marki.

Zwei Hände greifen in einen Kaffeesack gerösteter Kaffeebohnen

Które kawy Dallmayr są certyfikowane?
Przyjemność konsumpcji ze świadomością zrównoważonego rozwoju

Współpracujemy z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką zrównoważonego rozwoju. Aby dowiedzieć się, która kawa Dallmayr została opatrzona certyfikatem i jakie cele realizuje dany program, wystarczy kliknąć na pieczęć.

cookie-information