Duurzaamheid

Wat betekent duurzaamheid?

Oorspronkelijk komt de term duurzaamheid uit de
landbouw: “Er mag niet meer hout gekapt worden
dan er kan teruggroeien!“

Duurzaamheid gaat over het zodanig gebruiken van de natuurlijke hulpbronnen dat deze in stand blijven voor de toekomstige generaties om het levensonderhoud van de mens op lange termijn veilig te stellen.

Duurzaamheidsconcepten omvatten drie niveaus: economie, milieu en sociale zaken. Duurzame ontwikkeling betekent dus dat sociale, economische en ecologische doelstellingen in een evenwichtig en stabiel evenwicht gebracht worden.

Sociale zaken
Milieu
Economie

Wat doet Dallmayr?
Waarden beleven. Duurzaam handelen.

Als familiebedrijf voelen we ons niet alleen verplicht ten aanzien van onze medewerkers, maar ook ten aanzien van de koffieboeren en hun omgeving.

De aankoop van ongebrande koffie is gebaseerd op langdurige, vertrouwde partnerschappen, op de traditierijke bedrijfsgeschiedenis en het hoge kwaliteitsbewustzijn van het huis.

Genuss im Zeichen der Nachhaltigkeit

Welke koffies van Dallmayr zijn gecertificeerd?
Genot in het teken van duurzaamheid.

Welke koffies van Dallmayr zijn gecertificeerd?
Genot in het teken van duurzaamheid.

Cookie-Informationen