Dallmayr
Ilgtspējība

Ko nozīmē ilgtspējība?

Jēdziens “ilgtspējība” sākotnēji radās
lauksaimniecībā: “Nedrīkst nocirst vairāk koku,
nekā tie spēj ataugt!”

Runājot par ilgtspējību, dabas resursi ir jālieto tā, lai tie tiktu saglabāti nākamajām paaudzēm, lai tie spētu nodrošināt cilvēku dzīves vajadzības ilgtermiņā.

Ilgtspējības koncepcijas ietver trīs līmeņus: Ekonomika, vide un sociālā joma. Tādēļ ilgtspējīga attīstība nozīmē nodrošināt sabalansētu un stabilu sociālo, ekonomisko un ekoloģisko mērķu līdzsvaru.

Kaffeeanbau: Zwei Hände pflanzen einen SetzlingEin Kaffeefarmer sortiert Kaffeekirschen
Sociālā joma
Vide
Ekonomika
Kaffeeanbau: Zwei Hände umfassen einen SetzlingEine Hand pflückt reife Kaffeekirschen von einem Strauch

Ko dara Dallmayr?
Vērtības dzīvo. Ilgtspējīga rīcība.

Kā ģimenes uzņēmums mēs jūtamie atbildīgi ne tikai par mūsu darbiniekiem, bet arī par kafijas audzētājiem un vidi, kurā tie dzīvo.

Neapstrādātās kafijas iepirkšana balstās ilggadējā uzticības pilnā partnerībā un orientējas uz tradicionālo firmas vēsturi un nama augsto kvalitātes apziņu.

Zwei Hände greifen in einen Kaffeesack gerösteter Kaffeebohnen

Kuras Dallmayr kafijas ir sertificētas?
Baudījums ar ilgtspējības zīmi.

Mēs sadarbojamies ar dažādām ilgtspējības organizācijām. Lai uzzinātu, kura Dallmayr kafija ir sertificēta un kādi mērķi ir attiecīgajai programmai, lūdzu, klikšķiniet uz zīmoga.

informācijā par sīkfailiem